Cash Game Regler

Generelle

1. Unibet vil altid agere i spillets bedste interesse og med retfærdighed som top prioritet i beslutningsprocesser. Udsædvanlige forhold kan undertiden diktere, at beslutninger taget i spillets interesse bliver prioriteret over tekniske regler.

2. Borde bliver tildelt tilfældet, men med favorisering af borde, hvor spillere har spillet før og borde med det færreste antal spillere

3. Dealer-knappen tildeles tilfældigt i den første cash game runde ved det nye bord

4. Den store blind gives til den næste spiller efter sidste store blind, talt med uret. Hvis sidste rundes store blind stadig er ved bordet, gives den lille blind til ham/hende. Dealer-knappen gives til den første spiller før den, som spillede i sidste runde (typisk den sidste rundes lille blind).

5. Hvis kun to spillere får kort, tildeles den lille blind også dealer-knappen

6. Der er ingen begrænsninger på det tilladte antal raises


Sidde over

7. At sidde over globalt, aktiveres når der spilles flere cash games på samme tid og du sidder over i et af dem. Efter dette, vil du sidde over ved de andre borde også, startende fra næste hånd med undtagelse af hvad beskrives under nr. 8.

8. Muligheden for at sidde over næste store blind, lader dig automatisk sidde over, når du får den store blind. Hvis du spiller på flere borde, sidder du over på dem alle, når din tur kommer til at lægge den store blind.

9. Når du beslutter at sidde over globalt, har du 500 sekunder til at være tilbage ved bordet. Hvis du ikke returnerer indenfor det givne tidspunkt, bliver du fjernet fra spillene.


Tidsbank og afbrydelser af forbindelsen

10. I tilfælde af et problem med din forbindelse, får du 30 sekunder til at komme tilbage til bordet, hvis du stadig er med i hånden. Din timebank vil afhænge af spiltypen; se tabellen nedenfor, for yderligere detaljer. Timebanken er bordspecifik; hvert bord har sin egen timebank, og den bliver ikke nulstillet efter hver hånd - en spiller kan derfor godt have 0 sekunder timebank tilbage ved starten af en ny hånd.

Game Første hånd Tid tilføjet Max tid
Cash Games 15 sekunder 5 sekunder tilføjet hver 10. hånd 30 sekunder
HexaPro med multiplikator på mindre end 25x 10 sekunder 5 sekunder tilføjet hver 5. hånd 20 sekunder
HexaPro med multiplikator på 25x eller højere 30 sekunder 5 sekunder tilføjet hver 5. hånd 60 sekunder
Turneringer (MTT) Standard 15 sekunder. Er turneringsspecifik, så kan variere. 5 sekunder tilføjet hver 10. hånd Standard 30 sekunder. Er turneringsspecifik, så kan variere.
SNG 10 sekunder 5 sekunder tilføjet hver 5. hånd 20 sekunder

Uetisk Spil

11. Poker er et individuelt (ikke hold) spil. Enhver handling eller samtale med intentionen om at hjælpe en anden spiller er uetisk og forbudt.

12. Uetisk spil, såsom soft-play (at spille mindre aggressivt mod en partner) eller chip-dumping (at tabe til en partner med vilje), kan resultere i sanktioner, inklusiv beslaglæggelse af pengemidler fra mistænktes side og/eller lukning af kontoen

13. Du accepterer og vedkender dig, at Unibet fastholder retten til, efter eget skøn, at opsamle, bearbejde og optage, i vores databaser, information om dine spille mønstre, personlig data, information om indbetaling af pengemidler og andet relateret information og undersøgelser der kan bidrage til at forhindre bedrageri, aftalt spil eller lignede upassende adfærd

14. Unibet gennemgår rutinemæssigt spil for brud på vores regler og for at sikre integriteten af vores spil. Det kan være nødvendigt at tilbageholde spillergevinster indtil færdiggørelsen af vores undersøgelse.

15. Det er ikke tilladt at benytte nogen form for automatisk spillemetode, kunstig intelligens, herunder, men ikke begrænset til, robotter eller anden interaktion med Unibet Poker, som ikke er et direkte resultat af din personlige udnyttelse af softwaren til det formål, det var hensigten

16. Du accepterer og vedkender dig, at vi fastholder retten til, efter eget skøn, at opdage og forhindre brugen af forbudte programmer, herunder, men ikke begrænset til; hånd sporringsinstrumenter, HUDs (heads up displays) og skærm opfangningsteknikker. Skridt taget i forhindringen af disse programmer inkluderer, men er ikke begrænset til, undersøgelse af software programmer kørende sideløbende med Unibet Poker software på spillerens enhed.

17. Du accepterer, at du ikke vil forsøge at omgå, gribe ind overfor, eller blokere disse tiltag, herunder, men ikke begrænset til, brugen af software fra tredje part der måtte omgå, gribe ind overfor, maskere eller blokere sådanne tiltag. Et hvert forsøg på at forhindre eller begrænse Unibet Poker software i denne sammenhæng berettiger Unibet til omgående at suspendere eller blokere enhver Unibet service til dig.


Bedragerisk adfærd

18. I tilfælde af at en spiller forsøger, eller har engageret sig i bedragerisk, uærlig, ulovlig eller upassende adfærd eller aktiviteter ved brug af uetisk spil eller anden spil manipulation, automatisk spil, Chip Dumping, aftalt spil eller nogen form for bedragerisk betaling, herunder, men ikke begrænset til; brug af stjålne kreditkort eller bedrageriske tilbageførsler eller hvidvaskning af penge – da vil Unibet skride til handling, som Unibet finder det passende, herunder, men ikke begrænset til:

  1. Beslaglæggelse af midler fra en spillers konto
  2. Suspension eller opsigelse af en spillers konto grundet brud på regler og vilkår
  3. Videregive relaterede oplysninger (inklusiv spillerens identitet) til finansielle institutioner, relevante myndigheder eller Unibets tredjepartspartnere, for at forhindre bedrageri og garantere Unibet Pokers sikkerhed
  4. Tage retslige skridt mod en spiller

19. Aftalt spil er en situation, hvor to eller flere spillere forsøger at opnå en uretfærdig fordel ved at dele viden om kort eller anden information om pokerspillet. Enhver spiller som indgår i aftalt spil eller forsøger at indgå i aftalt spil med en anden spiller, under brug af Unibet Poker, vil få forbud mod at bruge Unibet Poker eller anden relateret Unibet service og spillerens konto vil blive suspenderet eller opsagt omgående.

20. Vi vil gøre vores bedste for at undersøge klager mod spillere, der er mistænkt for at indgå i aftalt spil

21. Vi vil ikke under nogen omstændigheder være ansvarlige for, noget tab du eller andre spillere kan pådrage sig, som resultat af aftalt spil eller andre ulovlige aktiviteter og vi vil ikke være yderligere forpligtet til at handle anderledes end i ethvert tilfælde af mistanke om aftalt spil


Chip Dumping

22. Defineret som en situation, hvor en spiller taber en hånd med vilje for at overføre hans/hendes chips til en anden spiller. Enhver spiller som deltager eller forsøger at deltage i Chip Dumping med en anden spiller – inklusiv at være modtager af midler, vil blive suspenderet og undersøgt eller permanent udelukket fra at bruge nogen af Unibets produkter eller servicer. I sådanne tilfælde er Unibet under ingen omstændigheder forpligtet til at refundere midler til spillere.


Server Problemer

23. I tilfælde af servernedbrud, vil hver igangværende hånd blive gendannet ved at tilbagetrække hænderne. Hver spillers chipbeholdning vil blive nulstillet til mængden ved starten af hånden.


Forståelse og Overholdelse af Reglerne

24. Ved at spille en cash game hånd, anerkender spillerne, at de har læst, forstået og accepterer at overholde alle regler. Unibet forbeholder sig retten til at ændre enhver regel uden forudgående varsel.