Omaha

Omaha Poker er et spil med fælleskort i stil med Texas Hold’em, med undtagelse af, at hver spiller får fire lukkede kort og skal bruge præcis to af dem. Hver spiller kan se fælleskortene og bruge dem til at danne den bedst mulige pokerhånd af fem kort, ved at kombinere tre af fælleskortene og to af de lukkede kort.

Omaha Pot Limit er en spændende form for poker, som har opleveret stigende popularitet de seneste år. Dens høje tempo og store puljer har gjort spillet populært særligt i Europa, hvor det ofte er det næstmest spillede form for poker efter Texas Hold’em No Limit.


Sådan spilles det

Unibet Poker bruger cash games borde af seks hænder. Når tre spillere tilslutter sig bordet, starter den første hånd.

Alle spillere kan ikke altid få en plads med det samme, da der ikke nødvendigvis er nok spillere til at starte et nyt bord. I et sådant tilfælde stilles spillerne i kø og får oplysninger herom. De kan forlade køen på et hvert tidspunkt, men i de fleste tilfælde vil de kun blive nødt til at vente i et par sekunder.

En tilfældig spiller bliver tildelt en “dealer-knap”, som markerer, hvor pokerrunden starter og blinds lægges ud. De to næste spillere, talt med uret fra dealer knappen, lægger henholdsvis en “Small Blind” og en “Big Blind” – et tvunget bet af en bestemt størrelse. Undtagelse: hvis der kun er to spillere ved bordet (heads-up situation), får dealeren den lille blind og den store blind går til den anden spillere.

Fire kort gives til hver spiller.

En ny spiller kan vælge at vente med at blive tildelt kort, indtil spilleren er Big Blind, eller spilleren kan vælge at betale Big Blind ude af position og dermed blive tildelt kort i den næstkommende hånd. Hånden starter, når der er minimum tre spillere ved bordet, som ikke sidder over. Undtagelse: Hvis den tidligere hånd havde tre eller flere spillere, men denne hånd kun har to, starter hånden alligevel.

Herefter begynder den første budrunde, startende med spilleren lige efter spilleren med den store blind, talt med uret.

Derefter, deles de tre fælleskort kaldet ”floppet” og en budrunde starter(startende med den første spiller fra dealer-knappen, med uret, som i de forgående budrunder).

Endnu et fælleskort, kaldet “turn” (det fjerde i alt) deles og endnu en budrunde starter.

Det sidste fælles kort, kaldet ”river” (det femte i alt) deles og der er endnu en budrunde og et showdown.


Budrunde

Under en budrunde, har hver spiller med kort, som ikke er “all in”, mulighed for at foretage en handling minimum én gang. Det sker med uret. Startende med spilleren efter den store blind i den første budrunde (preflop) og med spilleren efter dealer-knappen i følgende runder.

Budrunden starter med, at alle spillere foretager én handling. Hvis en spiller better eller raiser(øger det aktuelle bet), forsætter runden med uret indtil alle spillere har matchet indsatsen eller har folded. Den sidste spiller der agerer, bliver den første aktive (ikke folded eller all-in) spiller, før den der lavede det sidste bet eller raisede.

Under deres tur har spillerne nogle af følgende muligheder:

Fold

At opgive hånden. Spilleren giver afkald på puljen til gengæld for, ikke at skulle lægge flere chips. Spilleren skal ikke tage flere beslutninger i denne omgang.

Check

Spilleren bliver i spillet, men vil ikke placere bets. Det kan kun lade sig gøre, hvis ingen andre bets er blevet placeret i budrunden. Undtagelse: Spilleren med den store blind kan vælge at sige check i den første budrunde, hvis ingen raiser.

Call

At matche det seneste bet eller raise og forsætte i runden. Det er kun muligt, hvis der allerede er lavet et bet eller raise i denne budrunde. Exception: Det er kun muligt at call-in i den første budrunde, hvis ingen har raised, fordi spilleren caller på den store blinds beløb.

Bet/Raise

Disse to er principielt den samme handling – at lave/øge et bet. Termen ”bet” bruges, når der ikke tidligere er lavet et bet i samme runde, raise(forhøje) bruges, når der har været et tidligere bet.

Spilleren kan vælge det beløb, han eller hun vil bette/raise med følgende begrænsninger:

  • Hvis der har været et tidligere bet/raise, skal det nye bet være mindst tilsvarende højere. For eksempel, efter et bet af 5, raised til 15, da skal næste raise være minimum 25, altså 10 mere, fordi det højeste raise har været 10.
  • Bet/raise skal mindst være samme størrelse, som spillets store blind
  • Der er en undtagelse, hvor et “Bet” resulterer i “all-in”, som forklaret i følgende sektion

All In

Spillerne har et par særlige muligheder, når de penge de har foran dem, ikke er nok til at lave et helt call eller lovligt raise.

En spiller der er “all in”, deltager ikke længere i budrunder, men får lov at deltage i runden indtil slut. Under showdown vil det være muligt for spilleren at vinde alle de penge, han/hun kunne matche. Pengene fra puljen fordeles i en hovedpulje (puljen som alle spillere, der stadig har kort, kan vinde) og et varierende antal sidepuljer (en ekstra pulje der oprettes, når en all-in-spiller ikke har flere chips at bette, men andre spillere gerne vil fortsætte med at bette. All-in-spilleren har ingen indsats i sidepuljen, kun det bet, vedkommende er med i). For eksempel, hvis spiller A og spiller B laver et bet og call 1000 under en runde og spiller C er all in for 100, så er der en hovedpulje på 300 som A, B eller C kan vinde og en sidepulje med 1800, som kun A eller B kan vinde.

  • Hvis en spiller er oppe imod et bet eller raise, som er større end det, de har til rådighed, kan de ”call” alle de penge, de har tilbage og vil efterfølgende blive betragtet, som værende “all in”
  • Hvis det er et lovligt bet at spillere alle pengene, som spilleren har tilbage (mere end minimums raise), og spilleren lovligt kan bet/raise, så kan de vælge at gå al- in. Dette bet/raise behandles normalt og spilleren betragtes efterfølgende, som værende “all in”.
  • Hvis en spiller har flere penge end nødvendigt til at lave et call, men ikke nok til at lave et minimums lovligt raise, kan de stadig lavet et bet/raise all-in. Dette raise genåbner ikke budrunden, hvilket betyder, at når budrunden kun fortsætter fordi spillere ikke har matchet bettet, så har de kun mulighed for at call eller fold, de kan ikke raise. For eksempel, spiller A laver et check, spiller B et lovligt bet, spiller C caller og spiller D laver et underfinancieret all-in. Spiller A har de normale muligheder (fordi han er oppe imod et legalt bet fra B), men hvis han vælger at folde eller calle, så har spiller B og C kun mulighed for at call eller folde på Ds bet.
Et særligt tilfælde

Hvis der er flere underfinansierede all-ins i træk, uden calls imellem dem og de til sammen udgør et legalt raise, da genåbner det sidste underfinansierede raise budrunden. For eksempel, Spiller A laver et bet på 10, spiller B caller, spiller C raiser all-n til 18. Dette raise på 8 er under 10, så det genåbner ikke budrunden. Nu raiser D også all-in, til en total på 25. Der var intet call imellem og det totale raise på 15 er over de minimum 10, så spiller Ds raise genåbner budrunden. A og B vil have mulighed for at raise ved deres tur.


Showdown

Efter den sidste budrunde (kaldet river), viser spillerne der stadig har kort (spillere som er all-in eller har matchet alle bets og raises) deres lukkede kort og den bedste pokerhånd vinder. Hovedpuljen og sidepuljerne fordeles separat, hvor hver gives til den bedste pokerhånd mellem spillerne, som lavede puljen/sidepuljen og stadig er med på hånden. Det er muligt for flere spillere at have samme pokerhånd af fem kort. Hvis det også er den bedste hånd, da skal puljen fordeles ligeligt mellem de bedste hænder. Ulige ører gives ud med uret, startende fra første spiller fra dealer-knappen.

Den bedste pokerhånd af fem kort vælges ved at bruge præcis to af spillerens fire lukkede kort og tre af de fem fælleskort.

Poker Hænder delen af guiden beskriver hierarkiet af pokerhænder.

Almindelige fejl begået ved læsning af Omaha hænder

Der er visse typer af Omaha hænder, som spillere ofte forveksler med Texas Hold’em. Typisk ved at prøve at bruge kun ét af deres lukkede kort. To eksempler følger:

Hånd: A♣ K♦ T♦ 8♥

Bord: K♣ 9♣ 6♣ 6♥ Q♣

Nye Omaha spillere tror ofte, at de har en flush her, men det er ikke muligt at forme en flush med denne hånd, når der skal bruges præcis to lukkede kort. Den bedste hånd ud fra disse kort er K♦ K♣ 6♣ 6♥ A♣.

Hånd: T♥ 9♥ 7♣ 6♣

Bord: K♠ K♣ T♣ T♦ 5♦

Nye Omaha spillere ser ofte dette som et fuldt hus, men den bedste hånd med to lukkede kort er i virkeligheden tre ens T♥ T♣ T♦ K♠ 9♥


Sidde over

Hvis en spiller vil tage en pause, kan han heller hun sidde over. Hvis en spiller sidder over forstætter vedkommende med at sidde ved bordet, men vil ikke få delt kort og betaler ingen blinds. Spilleren bliver ved med at sidde ude, til han/hun ønsker at fortsætte i spillet.

Hvis en spiller sidder over i mere end 10 minutter, vil vedkommende blive fjernet fra bordet og returnere til lobbyen.


I tilfælde af problemer

Hvis en spiller mister forbindelse til serveren, når de skal foretage en handling, vil serveren først vente indtil den normale beslutningstid er overstået og derefter give 20 sekunder ekstra, spilleren kan genoprette forbindelse i. Hvis spilleren ikke har genoprettet forbindelsen til den tid, så bliver beslutningen automatisk taget for dem. Beslutningen bliver check, hvis det er muligt og ellers fold. Spilleren vil også stå, som siddende over når hånden er overstået.

I det usandsynlige tilfælde af serverfejl, som forhindrer hånden i at blive færdiggjort, da bliver hånden aflyst og alle bets returneres til spillerne.