Turneringsregler

Denne del af guiden beskriver kun turneringsregler og Typer af Turneringer.

Turneringsreglerne er beskrevet herunder, med intentionen om at komplimentere servicevilkårene, ikke erstatte dem. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem turneringsreglerne og servicevilkårene, vil servicevilkårene blive prioriteret.


Generelt

25. Unibet vil altid agere i spillets bedste interesse og med retfærdighed som top prioritet i beslutningsprocesser. Usædvanlige forhold kan undertiden diktere, at beslutninger i spillets interesse bliver prioriteret over tekniske regler.

26. Alle turneringer vil begynde præcist på det planlagte tidspunkt, som angivet i Lobbyen for Alle Turneringer. Unibet forbeholder sig retten til at forsinke eller aflyse enhver turnering uden forudgående varsel.

27. Vigtig information om hver turnering inkluderer strukturen af blinds, længden af runder, re-buy og pause information og kan findes i Lobbyen for Specifikke Turneringer. Unibet forbeholder sig retten til at ændre parametrene for enhver turnering på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.

28. Pladser tildeles tilfældigt. At ændre plads er ikke tilladt. Hvis en spiller registreres til en turnering og ikke er logget ind når turneringen starter, vil han/hun automatisk blive placeret ved bordet. Spilleren betaler hernæst blinds, indtil der ikke er flere chips tilbage eller indtil han/hun logger ind for at spille.

29. Dealer-knappen vil blive tildelt til det sidst besatte sæde for at starte spillet

30. Der er intet limit på antallet af tilladte raises

31. Gevinster vil blive uddelt som beskrevet i Lobbyen for Specifikke Turneringer, med undtagelse af når turneringen bliver aflyst (se Unibets Tournament Cancellation Policy). Strukturen af gevinster afhænger af flere faktorer inklusiv antallet af deltagere og antallet af spillere ved bordet. Gevinststrukturen bliver ikke endeligt besluttet før, der er lukket for registreringer.

32. Sen tilmelding: Sen tilmelding er muligt i de fleste turneringer. Længden af registreringsperioden varierer, men vil altid blive vist i turneringsinformationen, hvilken kan tilgås i Lobbyen for Alle Turneringer. Sen tilmelding måles i turneringsniveauer. For eksempel, hvis lobbyen viser at turneringen har fire niveauer af sen tilmelding, vil sen tilmelding lukke efter fjerde level i turneringen. Sen tilmelding lukker tidligt, hvis nok spillere fjernes for at begynde udbetalinger. Bemærk venligst, det er kun tilladt at deltage i en turnering én gang, medmindre genindtræden er tilladt, hvilket er specificeret i den Lobbyen for Alle Turneringer. At bruge flere konti til at deltage flere gange i én enkelt turnering er ikke tilladt og kan resultere i sanktioner, inklusiv en advarsel eller diskvalifikation fra turneringen.

33. Framelding: De fleste turneringer tillader framelding indtil få minutter før eventet begynder. Det præcise tidspunkt hvortil framelding er muligt, er specificeret i turneringsinformationen for hver turnering og kan variere fra event til event. Spillerne vil blive refunderet for turneringen via samme betalingsmetode, som de brugte til registrering, enten penge eller turneringsbillet. Spillere som har vundet deres pladser gennem en satellit, kan framelde sig, hvis eventet tillader det. Men, de vil modtage en Turneringsbillet i stedet for deres plads. Bemærk at nogle satellitter slutter efter starten på turneringen, men under den forlængede registreringsperiode. I sådanne tilfælde, vil satellitvinderen blive placeret direkte i turneringen efter satellitten er slut.

34. Tilmelding og frameldings tidspunkter kan variere mellem de forskellige typer af turneringer. Ikke alle turneringer tillader framelding – information omkring dette vil typisk blive understreget ved tilmelding. Tjek den Lobbyen for Alle Turneringer og turneringsinformationen for de præcise detaljer angående tilmelding for hver turnering. Unibet forbeholder sig retten til at ændre til –og framelding tidspunkter uden forudgående varsel.


Buy-in Beløb og Entré

Følgende regler gælder:

35. Der er et fastsat buy-in beløb og entré for hver turnering. Entréen er typisk omkring 10% af buy-in. En procentdel af det kumulative buy-in fra alle spillerne i turneringen vil blive samlet som præmiepenge.

36. Så snart afmeldingsfristen for turneringen er slut, eller turneringen er startet, er det ikke muligt at afmelde sig. Buy-in beløbet og entréen refunderes ikke.

37. Nogle turneringer har et minimumskrav for antal tilmeldte. Hvis antallet af tilmeldte ikke når minimumskravet, vil turneringen blive aflyst. Hvis turneringen er aflyst, vil spillerne få refunderet deres buy-in og entré.

38. Turneringschips har ingen værdi udover, som middel til at tælle i turneringen. Turneringschips har ingen pengeværdi. Bemærk: Der er intet buy-in eller betaling for entré i Freeroll-turneringer. Til gengæld kan der være andre krav for at kunne deltage i en Freeroll.


Gevinst Struktur

39. Al information om en turnerings prisstruktur kan findes i Lobbyen for Specifikke Turneringer. Unibet forbeholder sig retten til at ændre turneringsplanen, struktur og/eller payout og til at aflyste enhver turnering uden forudgående varsel.


Sidde Over

40. Modsat et Cash Game, når en spiller sidder over i en turnering, vil han/hun få kort i hver hånd og blinds og antes vil blive taget fra vedkommendes pulje som normalt. En spiller der sidder over i en turnering, kan sammenlignes med en spiller, der omgående folder hver hånd, når det er vedkommens tur. Hvis en spiller ikke returnerer til en turnering, mister han/hun alle buy-ins og entré.


Elimineringer

41. De fleste turneringer slutter, når en spiller har akkumuleret alle chips, der er i spil eller når alle tilbageværende spillere vil få denne samme gevinst (for eksempel, hvis turneringen uddeler fem identiske gevinster til top fem, da slutter turneringen når, der er fem spillere tilbage). Hvis to eller flere spillere er blevet spillet ud på samme hånd, så ender en spilleren med flest chips ved start af hånden højere, end spilleren med færre chips. Hvis flere spillere startede hånden med et identisk antal chips, besluttes deres slutstilling tilfældigt. Under ”hånd-for-hånd”-spil, hvor to eller flere spillere spilles ud under en enkelt synkroniseret hånd, behandles som værende blevet spillet ud samtidigt, selv hvis de er ved forskellige borde.


Balancering af bordene

Følgende regler gælder:

42. Bordbalancering sker, når spillere er blevet spillet ud af en turnering. De tilbageværende spillere flyttes og bordene samles indtil der kun er ét bord tilbage i turneringen. Spillerne vil blive meddelt når bordene samles. Pokersystemet vælger tilfældigt spillere, der skal flytte fra bordet med flest tilbageværende spillere. Spilleren flyttes til et af bordene med færrest tilbageværende spillere. Spilleren som bliver flyttet til et nyt bord, bliver placeret så lang væk fra den store blind som muligt, afhængigt af de ledige sæder.


Hånd for Hånd

43. På et tidspunkt i turneringen (for eksempel, når gevinsten stiger signifikant efter elimineringen af et par spillere) og når der er mere end ét bord tilbage, kan turneringen blive spillet hånd for hånd. Det betyder at hvis et bord færdiggør en runde, før et eller flere andre borde, skal bordet vente på at de andre færdiggør runden, før næsten hånd kan starte. Under denne ”hånd for hånd” periode, behandles alle eliminerede spillere, som værende blevet elimineret samtidig, hvis det er sket under en synkroniseret hånd. Det gøres for at bestemme placeringsrækkefølgen. Placeringsrækkefølgen bliver da besluttet ved at sammenligne puljestørrelse og ikke på baggrund af, hvem der første tabte sine chips.


Turneringsgevinster

44. Alle gevinster bliver sat ind på spillerens konto, så snart de bliver spillet ud af turneringen (eller når turneringen er færdig i vinderen/vindernes tilfælde).


Husregler

45. Huset forbeholder sig retten til følgende:

  • At diskvalificere enhver spiller som ikke følger turneringsreglerne, eller handler upassende under en turnering
  • Skride til yderligere handling overfor spillere hvis nødvendigt, inklusiv konfiskering af midler og/eller at blokere en spiller fra Unibet
  • Ændre enhver turneringsplan, garanteret gevinst eller turnering, uden forudgående varsel
  • Ændre reglerne og tage endegyldige beslutninger i relation til turneringen, som de opstår

Alle beslutninger tages efter skøn fra operatøren og er endegyldige.


Button Rule

46. I turneringer bruger Unibet en “button rule” der sikrer, at hver spiller får den store blind præcis én gang per omgang. Den store blind springer aldrig over en spiller og falder aldrig til den samme spiller to gange i træk. Når spillere er elemineret, vil denne regel til tider resultere i at en hånd misser den lille blind, eller at knappen bliver ved samme spiller under flere hænder. Vi vurderer at den store blinds position har den mest drastiske effekt på spillernes turneringer og derfor sikrer dette system maksimal retfærdighed. Når to spillere er tilbage ved det sidste bord, vil knappen lægge den lille blind og handle først i første runde.


Synkroniserede Pauser

47. Turneringer med synkroniserede pauser vil gå på pause 55 minutter over hel. For eksempel, en turnering der begynder klokken 07:25 vil gå på pause klokken 07:55, 08:55, 09:55 og hver time derefter indtil turneringen er slut. Turneringer af denne type kan identificeres på sætningen:” Turneringen går på pause 55 minutter over hel”. I alle tilfælde, vil turneringen vente til alle hænder ved alle borde er færdige før pausetiden begynder. Det betyder at ved nogle borde vil pausen vare en smule længere end ved andre borde. Hvis en turnering er på dens første level 55 minutter over hel, vil den ikke gå på pause, uanset om der bruges synkroniserede pauser eller ej.


Afbrydelser og at Sidde Over

48. Ved at deltage i en turnering, accepterer spilleren risikoen for afbrydelse af forbindelsen på grund af problemer med forbindelsen på deres computer og serverne, forsinkelse, frys eller et andet problem på spillerens computer eller med internettet.

  • Unibet påtager sig intet ansvar for afbrydelse af forbindelsen medmindre, det er som resultat af et servernedbrud
  • Selvom hver enkelt bruger er ansvarlig for vedkommendes egen internet forbindelse, gør Unibet en indsats for at beskytte spillere, der oplever afbrydelse under de sidste stadier af en pengeturnering. Der sker ved at give spilleren ekstra tid til at genoprette forbindelsen
  • Hvis en spiller oplever disse tekniske problemer under en hånd, med eller uden forbindelse, vil spillerens hånd blive checked hvis muligt. Kræves der yderligere aktion vil hånden blive folded
  • Hvis en spiller ikke har forbindelse før hånden starter, vil han/hun få delt kort og en blind og/eller antes vil blive lagt. Der er ingen regel imod, at en enkelt spiller sidder over. Spilleren der sidder over, vil således fortsat få lagt blinds og antes og få delt kort. To eller flere spillere må ikke lave nogen form for aftale om at sidder over samtidigt, uanset om de sidder ved samme bord eller hvert sit bord.

Uetisk Spil

49. Poker er et individuelt (ikke hold) spil. Enhver handling eller chat med intentionen om at hjælpe en anden spiller er uetisk og forbudt. Uetisk spil, såsom soft-play (at spille mindre aggressivt mod en partner) eller chip-dumping (at tabe til en partner med vilje), kan resultere i sanktioner, inklusiv beslaglæggelse af pengemidler fra mistænktes side og/eller lukning af kontoen. Unibet gennemgår rutinemæssigt spil for brud på vores regler og for at sikre integriteten af vores spil. Det kan være nødvendigt at tilbageholde spillergevinster indtil færdiggørelsen af en undersøgelse.


Serverproblemer

50. I tilfælde af servernedbrud vil hver igangværende hånd blive gendannet ved at tilbagetrække hænderne. Hver spillers chipbeholdning vil blive nulstillet til mængden ved starten af hånden. Under særlige omstændigheder, når en turnering må aflyses på grund af et nedbrud eller af andre grunde, vil spillere blive kompenseret i henhold til Unibets Regler for Aflysning af Turneringer.


Forståelse og Overholdelse af regler

51. Ved at indgå i en turnering, anerkender spillerne at de har læst, forstået og accepterer at overholde alle regler. Unibet forbeholder sig retten til at ændre enhver regel uden forudgående varsel.