Rahamängude reeglid

Üldine

1. Unibeti peamine prioriteet otsuste tegemisel on alati ausus ja õiglus ning kõik otsused tehakse mängu huvides. Ebatavalised asjaolud võivad teatud juhtudel tingida otsused, mille puhul õiglus on tähtsam kui tehnilised reeglid.

2. Mängija paigutatakse lauda juhuslikku, kuid eelistades laudu, kus mängija on varasemalt mänginud, ja laudu, kus on vähem mängijaid.

3. Diileri nupu asukoht uues loodud lauas esimeses jagatud käes määratakse juhuslikult.

4. Suure pimepanuse peab tasuma mängija, kes on päripäeva liikudes järgmine sellest mängijast, kes tasus suure pimepanuse eelnevas käes. Juhul kui eelmises käes suure pimepanus maksnud mängija on mängus, siis tasub tema nüüd väikese pimepanuse. Diileri nupp määratakse mängijale, kes asub enne seda mängijat, kellel oli diileri nupp eelmises käes (tavaliselt eelmises käes väikese pimepanuse teinud mängija).

5. Juhul kui kaardid jagatakse ainult kahele mängijale, siis väikese pimepanuse maksjal on ka diileri nupp.

6. Lubatud tõstete arv ei ole piiratud.


Lauast eemal olek ehk ing. keeles sitting out

7. Juhul kui mängija mängib mitmel rahamängulaual ning kasutab lauast eemal oleku staatust, rakendub üldine eemalolek kõigile rahamängulaudadele. See rakendub kõigile laudadele vastavalt järgmisest käest, välja arvatud punktis 8 toodud juhul.

8. Eemaldumine lauast järgmiseks suureks pimepanuseks (rakenduses “Sit out next Big Blind”) võimaldab ette määrata, et eemalolek lauast algab vahetult enne kätt, kui mängija peaks tasuma suure pimepanuse. Juhul kui mängija mängib mitmel laual, rakendub see valik kõikidele laudadele ning eemalolek lauast algab vastavas lauas vahetult enne kätt suurel pimepanusel.

9. Aktiveerides üldise eemaloleku, on mängijal aega 500 sekundit, et lauda naasta. Juhul kui mängija antud aja jooksul mängu tagasi ei pöördu, siis eemaldatakse ta mängust.


Ajapank ja ühenduse katkestused

10. Ühenduse katkestuse korral on mängijal aega 30 sekundit, et jõuda tagasi mängima, enne kui tema käsi loetakse loobunuks. Mängu ajapank on erinev sõltuvalt mängu tüübist, vastavalt alltoodud tabelile. Ajapank ei ole üldine mängija kohta, igas rahamängu lauas ning turniiril on mängijal oma ajapank ja seda ei uuendata kui käsi lõpeb. Seega võib mängijal olla ajapangas ka null sekundit.

Mäng Esimene käsi Lisanduv aeg Maksimaalne aeg
Rahamängud 15 sekundit 5 sekundit lisatakse igal 10. käel 30 sekundit
HexaPro väiksema kordajaga kui 25x 10 sekundit 5 sekundit lisatakse igal 5. käel 20 sekundit
HexaPro 25x või suurema kordajaga 30 sekundit 5 sekundit lisatakse igal 5. käel 60 sekundit
Turniirid Vaikimisi 15 sekundit. Võib olla muu väärtus, kui turniirile on teisiti määratud. 5 sekundit lisatakse igal 10. käel Vaikimisi 30 sekundit. Võib olla muu väärtus, kui turniirile on teisiti määratud
SNG 10 sekundit 5 sekundit lisatakse igal 5. käel 20 sekundit

Ebaeetiline mäng

11. Pokker on individuaalne mäng, mitte meeskonnamäng. Iga tegevus ja vestlus (nii kirjalik kui suuline), mille eesmärgiks on aidata teist mängijat, on ebaeetiline ja keelatud.

12. Ebaeetiline mäng, sealhulgas näiteks mängides meelega vähem-agressiivselt teatud mängijate vastu (soft-play) ja meelega kaotades mängumärke vastasele (chip dumping), võib kaasa tuua karistuse, sealhulgas rahaliste vahendite arestimise süüdlase kontolt ja/või konto sulgemise.

13. Mängija aktsepteerib ja teadvustab, et mängu korraldajal on õigus, oma äranägemisel, koguda, töödelda ja salvestada enda andmebaasides ja informatsiooni seoses mängija mängimise mustrite, isiklike andmete, deponeeritud rahaliste vahenditega ja kõiki teisi seotud andmeid ja päringuid, mis aitavad ennetada mistahes pettusi, kokkumänge ja sarnast ebasobivat käitumist.

14. Unibet vaatleb rutiinselt mänge leidmaks reeglite rikkumisi ning tagamaks mängude ausameelsuse. Sellest tulenevalt võib olla vajalik külmutada mängijale võidu maksmine kuni mängu ülevaatuse ja analüüsi lõpuni.

15. Mängijal on keelatud kasutada mistahes automaatset mängulahendust, sealhulgas, kuid mitte ainult, tehisintellekti, “roboteid” või mistahes interaktsiooni Unibeti pokkeri tarkvara sees, mis ei ole mängija enda personaalsete otsuste tulemus tarkvara sihipärasel kasutamisel.

16. Mängija aktsepteerib ja teadvustab, et teenusepakkujal on õigus, oma äranägemisel, tuvastada ja ennetada keelatud programmide kasutamine, sealhulgas, kuid mitte ainult, mängukäte jälgijad (hand tracker), HUD-is (üks-ühele mängu kuvad) ja ekraanijälgimise ja -salvestamise tehnikad. Need sammud võivad sisaldada, kuid mitte ainult, Unibeti pokkeritarkvaraga samaaegselt töötavate tarkvaraprogrammide uurimist mängija seadmes.

17. Mängija nõustub, et ei ürita sellistest toimingutest mööda minna, neid takistada ega blokeerida, sealhulgas, kuid mitte ainult, kolmanda osapoole tarkvara kasutamist, mis aitaks nende sammudest mööduda neid häirides, maskeeridas või blokeerides. Mistahes püüe piirata Unibet pokkeri tarkvara selles osas, õigustab kohese mistahes Unibeti teenuse viivitamatu peatamise või blokeerimise mängija jaoks.


Petturlik käitumine

18. Juhul kui mängija on üritanud või on osalenud pettuses, ebaausas, ebaseaduslikus või sobimatus tegevuses ebaeetilise mängu või mõne muu mänguga manipuleerimise, automaatse mängu, mängumärkide meelega kaotamises konkreetsele mängijale (chip dumping), mängijate kokkumängus või mis tahes pettuses makse tegemise kaudu, sealhulgas kuid mitte ainult, varastatud krediitkaardi kasutamises või petlikus raha tagasi võtmises või rahapesus - siis Unibet tegutseb vastavalt vajadusele, sealhulgas, kuid mitte ainult:

  1. Raha arestimine mängija kontolt
  2. Mängijakonto peatamine või lõpetamine tingimuste rikkumise tõttu
  3. Asjakohase teabe (sealhulgas mängija identiteedi) avalikustamine finantsasutustele, asjaomastele asutustele või Unibeti kolmanda osapoole partneritele, et vältida pettusi ja tagada Unibeti pokkeri turvalisus.
  4. Mängija vastu juriidiliste meetmete kasutusele võtmine.

19. Kokkumäng on olukord, kus kaks või enam mängijat üritavad ebaausat eelist teenida, jagades pokkerilauas infot oma kaartide või muu kohta. Kõigil mängijatel, kes osalevad kokkumängus või püüavad seda teha, keelatakse Unibet pokkeri või teiste seotud Unibeti teenuste kasutamine ja mängija konto võidakse sulgeda ja lõpetada koheselt.

20. Teeme endast parima, uurides saabunud kaebusi mängijate kokkumängu kahtluse kohta.

21. Teenusepakkuja ei vastuta mitte mingil juhul mistahes kahju eest, mis on tekkinud mängijale kokkumängu või muu ebaseadusliku tegevuse tagajärjel, samuti ei ole enam kohustatud tegema lisatoiminguid kokkumängu kahtluse korral.


Chip Dumping ehk meelega mängumärkide kaotamine teatud vastasele

22. Chip dumping on defineeritud kui olukord, kus mängija tahtlikult kaotab käe eesmärgiga kanda oma mängumärgid üle teisele mängijale. Iga mängija, kes osaleb või püüab osaleda sellises tegevuses koos mistahes teise mängijaga, sealhulgas ka mängumärkide ehk vahendite saajana, võidakse eemaldada mängust uurimiseks või keelata tal lõplikult Unibeti kõigi teenuste kasutamine. Sellises olukorras ei ole Unibetil kohustust tagastada mängijale mistahes rahalisi vahendeid.


Serveri probleemid

23. Juhul kui esineb tõrkeid serverite töös, siis käimasolev käsi igas lauas taastatakse, keerates käsi algusesse tagasi. Iga mängija mängumärkide kogus muudetakse tagasi väärtusele, mis see oli käe alguses.


Reeglitest arusaamine ja neist kinnipidamine

24. Mängides rahamängu kätt, tunnistavad mängijad, et nad on kõiki reegleid lugenud, neist aru saanud ja nõustuvad neist kinni pidama. Unibet jätab endale õiguse muuta mis tahes reegleid ette teatamata.