Omaha

Omaha on Texas Hold’emiga sarnane ühiste kaartidega mäng, erinevus seisneb selles, et mängijale jagatakse kätte neli teiste mängijate eest peidetud kaarti ning mängija peab kasutama kombinatsiooni loomisel neist täpselt kahte. Mängukäe ajal jagatakse laua keskele viis ühist avatud kaarti. Iga mängija näeb neid kaarte ning saab kasutada neid parima võimalik viie kaardi kombinatsiooni loomiseks, kasutades täpselt kolme kaarti laua keskelt ning kahte kaarti enda taskukaartidest.

Omaha Pot Limit on põnev mäng, mis on viimastel aastatel kogunud populaarsust. Mängu kiire tempo ning suured potid on teinud sellest mängust lemmiku just Euroopas, kus see on Texas Hold’em NL järel teine kõige rohkem mängitud mäng.


Kuidas mängida

Unibet Poker kasutab rahamängudes kuue istekohaga laudu. Uue laua esimene käsi algab, kui kolm mängijat on lauaga liitunud.

Alati ei ole võimalik mängija koheselt lauda/istekohale paigutada, seda juhul kui puudub piisav arv teisi mängijaid laua moodustamiseks. Sellistel juhtudel lisatakse mängija järjekorda ja kuvatakse vastav teave. Mängijad võivad omal soovil igal ajahetkel järjekorrast lahkuda, kuid enamasti on ootejärjekord laua moodustamiseks vaid mõned sekundid.

Uue laua moodustumisele määratakse juhuslikule mängijale diileri nupp, millest sõltuvalt lähtub panustamisvoorude algus ja pimepanuste tasumine. Kaks järgmist mängijat, kes asuvad diileri nupust päripäeva, maksavad vastavalt väikese pimepanuse („Small Blind“) ja suure pimepanuse ( „Big Blind“) - kindla suurusega kohustuslikud panused. Erand: kui lauas mängib ainult kaks mängijat (heads-up olukord), peab diileri nupuga mängija panustama väikese pimepanuse ja suur pimepanus tuleb tasuda teisel mängijal.

Igale mängijale jagatakse neli kaarti.

Uus mängija lauas saab valida, kas ootab, kuni talle jagatakse kaardid suure pimepanuse positsioonis, või tasub suure pimepanuse kohe, et osaleda mängus koheselt. Käsi algab siis, kui lauas on vähemalt kolm mängijat, kes ei ole ennast märkinud lauast eemal olevaks (sit out). Erand: kui eelneval käel oli mängus kolm või enam mängijat, kuid sellel käel on ainult kaks, algab käsi ikkagi.

Peale mängijatele kinniste taskukaartide jagamist, toimub esimene panustamisvoor, alustades mängijast, kes asub päripäeva arvestades järgmisena suure pimepanusel olevast mängijast.

Järgmisena jagatakse laua keskele kolm ühist lahtist kaarti nimega “flop” ja toimub panustamisvoor (alustades esimest mängijast peale diilerinuppu päripäeva, nagu ka kõigis järgmistes panustamisringides).

Jagatakse veel üks lahtine kaart laua keskele (üldkokkuvõttes neljas), mille nimi on “turn”, ja toimub järgmine panustamisvoor.

Jagatakse viimane ehk viies lahtine ühine kaart laua keskele (kokku viies), mida nimetatakse “river”-iks, toimub panustamisvoor ja kaartide avamine.


Panustamisvoor

Panustamisringi ajal peab iga mängija, kes ei ole kaartidest loobunud või pole “all-in’is”, vähemalt ühe korra tegutsema. Enne floppi on tegutsemise järjekord päripäevas alustades mängijast, kes on vahetult pärast suure pimepanuse positsiooni.

Panustamisvoor algab sellega, et iga mängija tegutseb üks kord. Kui mõni mängija panustas või tõstis panust vooru ajal, jätkatakse vooru päripäeva, kuni kõik alles olevad mängijad on tasunud võrdväärse panuse või loobunud. Viimane mängija, kes tegutseb, on aktiivne mängija (st mitte loobunud, mitte all-in panuse teinud) enne mängijat, kes tegi viimase panuse või tõstis panust.

Oma käigu ajal on mängijal võimalik teha järgnevat:

Loobuda kaartides (fold)

Käest loobumine. Mängija ei ole enam käes osaline, tal ei ole kaarte, ta ei saa võita ühtegi osa potist ja ta ei pea edasisi otsuseid vastu võtma.

Check’ida ehk passida

Mängija annab tegutsemise õiguse järgmisele mängijale ilma panustamata. See on võimalik ainult juhul kui veel ei ole toimunud panustamist/panuse tõstmist selle panustamisringi ajal. Erand: mängija, kes on suure pimepanuse positsioonil, saab checkida esimese panustamisvooru jooksul (st enne floppi), juhul kui keegi ei ole panust tõstnud.

Call’ida ehk tasuda panus

Mängija tasub teiste mängija poolt tehtud panuse või panuse tõste ning jätkab käes. See on võimalik ainult siis, kui panustamisvoorus on juba toimunud panustamine või panuste tõstmine. Erand: Esimese panustamisvooru (ehk enne floppi) ajal on võimalik ka call’ida ilma, et keegi oleks tahtlikult panust suurendanud, sest mängija tasub suure pimepanusena tehtud panuse.

Panustada / tõsta panus

Need on kaks sama tegevust - panuse tegemine / suurendamine. Terminit “panus”(ing. keeles bet) kasutatakse juhul kui samal ringil polnud varem panustatud. Kui varasem panus on olemas, on tegemist tõstmisega (ing. keeles raise).

Mängija saab valida oma soovitud panuse/tõste, kuid seda järgmiste piirangutega:

  • Kui on olemas varasem panus/tõste, siis uus panus peab olema vähemalt sama võrra suurem. Näiteks, peale panust 5 ja tõstet 15 peale, peab järgmine panuse suurus olema vähemalt 25, kuna suurim tõste on olnud 10.
  • Panus/tõste peab olema vähemalt suure pimepanuse suuruses
  • Erandina saab käsitleda olukorda, kus mängija panus oleks suurem kui tema mängunuppude hulk.

All In ehk kõik mängus

Juhul kui mängija valduses mängulaual olevas rahast ei piisa täielikult olemasoleva panuse tasumiseks või reeglitepärase tõste tegemiseks, siis on mängijal mõned erilised võimalused tegutsemiseks.

Mängija, kes on „all in“, ei osale enam panustamisvoorudes, vaid näeb käe lõpuni ja võitja tuvastamisel võib võita selle rahasumma ehk panga, mis loodi tema panustega võrdsetest panustest. Panka pandud raha jaguneb põhipangaks (mille võivad võita kõik mängijad, kellel on veel kaarte) ja muutuva hulga kõrvalpankadeks (mis koosneb panustest, mille ainult mõned mängijad tasusid). Näiteks kui mängijad A ja B panustavad ja tasuvad käe ajal 1000 ning mängija C’l on kokku vaid 100, siis põhipott on 300, mille võib võita A, B või C, ja kõrvalpott on 1800, mille saab võita ainult A või B.

  • Kui mängija ees on panus või tõste, mis on suurem kui mängija allesolevad mängumärgid ehk ing.keeles stack, siis saab mängija tasuda kogu oma raha ning see loetakse all in’ks tagantjärele.
  • Kui mängija poolt kogu järelejäänud raha panustamine on piisav reeglipäraseks tõsteks (on rohkem kui minimaalne tõstmine) ja mängija saab korrektselt panustada/tõsta, siis saavad nad panustada/tõsta kõik sisse ehk all in-i. Panust/tõstmist käsitletakse tavapäraselt ning loetakse all-in’ks tagantjärele.
  • Kui mängijal on rohkem raha, kui on vaja panuse tasumiseks, kuid vähem kui reeglipärane miinimumpanus/tõstmine, saab ta siiski panustada/kõik sisse tõsta. Selline tõstmine ei ava panustamist uuesti, see tähendab, et kui panustamisvoor jätkub, kuna mängijad pole seda panust tasunud, siis on neil võimalus ainult tasuda panus või loobuda, mitte uuesti tõsta. Näiteks mängija A passib, mängija B teeb sobiva panuse, mängija C tasub selle, mängija D teeb aga all-in panuse, mis on väiksem minimaalsest tõste suurusest. Nüüd on mängijal A kõik tavapärased võimalused (kuna ka tema ees seisab B-st saadud “reeglitepärane” panus), kuid kui ta loobub või tasub(callib), siis on mängijatel B ja C ainult võimalus D panuse tasuda või loobuda.
Erijuhtum

Kui järjestikku on mitu alamõõdulist all in’i ja vahel pole ühtegi panuste tasumist ning need moodustavad korrektse tõste, avab viimane alamõõduline tõstmine uuesti tõstmise võimaluse. Näiteks mängija A panustab 10, mängija B tasub selle, mängija C tõstab kõik sisse 18-le. See tõstmine (8) on alla 10, seega ei avata panustamist uuesti. Nüüd tõstab mängija D kõik sisse, kokku 25-ni. Ühtegi vahepealset tasumist ei olnud ja kokku (8 + 7) on rohkem kui 10 miinimumi, seega D tõste avab uuesti panustamise võimalused ning A ja B võivad uuesti tõsta oma käigukorra ajal.


Kaartide avamine

Peale viimast panustamisvooru (ehk river’it), näitavad mängijad, kellel on veel kaardid (mängijad, kes on kas all-in või on tasunud kõik panused ja tõsted), oma tasukaarte ning parim pokkeri kombinatsioon võidab. Peapank ja iga kõrvalpank jagatakse eraldi, iga neist antakse mängijale, kes võidab nende mängijate vahel, kes on õigustatud poti võitmiseks ja endiselt käes.
On võimalik, et mitmel mängijal on sama 5-kaardi kombinatsioon. Kui see on samas ka parim käsi, siis jagatakse pank võrdselt nende käte vahel. Paaritu arv sente antakse kellostutiliikumise suunas alustades mängijast peale diilerinupu asukohta.

Parim viie kaardi kombinatsioon valitakse kasutades mängija neljast taskukaardist täpselt kahte kaarti ning kolme ühistest kaartidest laual.

Pokkerikäe rubriik kirjeldab pokkerikäte tugevuste järjestust.

Sagedased vead Omaha käte lugemisel

On teatud tüüpi Omaha käed, mida mängijad teavad Texas Hold’emist, kuid mille nägemisel siiski eksitakse Omaha mängus tihti, tüüpiliselt kasutatakse ainult ühte kaarti enda käest. Kaks hoiatavat näidet: Taskukaardid: A♣ K♦ T♦ 8♥

Laual: K♣ 9♣ 6♣ 6♥ Q♣

Uus mängija võib sageli arvata, et tal on selles käes mast, kuidas masti ei saa moodustada kui taskukaartidest võtta kaks kaarti. Parim kombinatsioon selles näites on tegelikult K♦ K♣ 6♣ 6♥ A♣.

Taskukaardid: T♥ 9♥ 7♣ 6♣

Laual: K♠ K♣ T♣ T♦ 5♦

Uus mängija näeb siis tihti täismaja, kuidas kasutades täpselt kaht taskukaarti on see tegelikult vaid kolmik: T♥ T♣ T♦ K♠ 9♥


Lauast eemal olek (Sit out)

Kui mängija soovib võtta pausi, saab ta ennast määrata lauast eemal olevaks (ehk sit out mode). Selles staatuses olevana jääb mängija lauda, kuid talle ei jagata kaarte ning ta ei maksa pimepanuseid. Mängija on lauast eemal olemise staatuses kuni ta ise otsustab lauda ja tegevusse naasta.

Juhul kui mängija on lauast eemal kauem kui 10 minutit, eemaldatakse ta lauast ja suunatakse tagasi eeskotta.


Probleemide korral

Kui mängijal kaob ühendus mängu serveriga ning käigukord jõuab temani, siis server ootab kõigepealt kuni tavaline mängijale võimaldatud otsustamise aeg on läbi ning siis veel 20 sekundit mängijale taas-ühendus leida. Kui mängija ei ole ühendunud selle aja jooksul, otsustatakse automaatselt tema eest. Automaatne otsus on passimine (check) kui see on võimalik, muul juhul loobumine (fold). Samuti määratakse mängija lauast eemal olevaks.

Vähetõenäolisel juhul, mil serveri rike ei võimalda mängukäe lõpetamist, siis tühistatakse käsi ning kõik panused tagastatakse mängijale. Iga otsustamata ja lahendamata panus lõpetamata mängus muutub kehtetuks peale 90 päeva möödumist ja vahendid suunatakse heategevuseks.