Texas Hold’em

No Limit Texas Hold’em ehk limiidita Texas Hold’em on käesolevalt kõige populaarsem pokkeri mäng maailmas. Igal mängijal on kaks teiste mängijate eest varjatud kaarti (teatud ka kui “taskukaardid”), mida ainult mängija ise näeb. Ühe mängukäe ajal jagatakse laua keskele viis ühist kaarti. Kõik lauas olevad mängijad näevad neid kaarte ja saavad kasutada koos oma tasukaaridega parima viiest kaardist koosneva kombinatsiooni loomiseks.


Kuidas mängida

Unibet Poker'is saab ühes rahamängu lauas mängida maksimaalselt 6 mängijat. Mängu alustatakse kui lauas on vähemalt kolm mängijat.

Alati ei ole võimalik mängija koheselt lauda istekohale paigutada, seda juhul kui puudub piisav arv teisi mängija laua moodustamiseks. Sellistel juhtudel lisatakse mängija järjekorda ja kuvatakse vastav teave. Mängijad võivad omal soovil igal ajahetkel järjekorrast lahkuda, kuid enamasti on ootejärjekord laua moodustamiseks vaid mõned sekundid.

Uue laua moodustumisel määratakse juhuslikule mängijale diileri nupp, millest sõltuvalt lähtub panustamisvoorude algus ja pimepanuste tasumine. Kaks järgmist mängijat, kes asuvad diileri nupust päripäeva, maksavad vastavalt väikese pimepanuse („Small Blind“) ja suure pimepanuse ( „Big Blind“) - kindla suurusega kohustuslikud panused. Erand: kui lauas mängib ainult kaks mängijat (heads-up olukord), peab diileri nupuga mängija panustama väikese pimepanuse ja suur pimepanus tuleb tasuda teisel mängijal.

Igale mängijale jagatakse kaks kaarti.

Uus mängija lauas saab valida, kas ootab, kuni talle jagatakse kaardid suure pimepanuse positsioonis, või tasub suure pimepanuse kohe, et osaleda mängus koheselt. Käsi algab siis, kui lauas on vähemalt kolm mängijat, kes ei ole ennast märkinud lauast eemal olevaks (sit out). Erand: kui eelmisel/eelneval käel oli mängus kolm või enam mängijat, kuid sellel käel on ainult kaks, algab käsi ikkagi.

Peale mängijatele kinniste taskukaartide jagamist, toimub esimene panustamisvoor, alustades mängijast, kes asub päripäeva arvestades järgmisena suure pimepanusel olevast mängijast.

Järgmisena jagatakse laua keskele kolm ühist lahtist kaarti nimega “flop” ja toimub panustamisvoor (alustades esimest mängijast peale diilerinuppu päripäeva, nagu ka kõigis järgmistes panustamisringides).

Jagatakse veel üks lahtine kaart laua keskele (üldkokkuvõttes neljas), mille nimi on “turn”, ja toimub järgmine panustamisvoor.

Jagatakse viimane ehk viies lahtine ühine kaart laua keskele (kokku viies), mida nimetatakse “river”-iks, toimub panustamisvoor ja kaartide avamine.


Panustamisvoor

Panustamisvooru ajal peab iga mängija, kes ei ole kaartidest loobunud või pole “all-in’is”, vähemalt ühe korra tegutsema. Tegutsemise järjekord toimub päripäevas alustades mängijast, kes on pärast suure pimepanuse positsiooni enne flop’i,

Panustamisvoor algab sellega, et iga mängija tegutseb üks kord. Kui mõni mängija panustas või tõstis panust vooru ajal, jätkatakse vooru päripäeva, kuni kõik alles olevad mängijad on tasunud ühesuuruse panuse või loobunud. Viimane mängija, kes tegutseb, on aktiivne mängija (st mitte loobunud, mitte all-in panuse teinud) enne mängijat, kes tegi viimase panuse või tõstis panust.

Oma käigu ajal on mängijal võimalik teha järgnevat:

Loobuda kaartidest - Fold’ida

Käest loobumine. Mängija ei ole enam käes osaline, tal ei ole kaarte, ta ei saa võita ühtegi osa potist ja ta ei pea edasisi otsuseid vastu võtma.

Check’ida ehk passida

Mängija annab tegutsemise õiguse järgmisele mängijale ilma panustamata. See on võimalik ainult juhul, kui veel ei ole toimunud panustamist/panuse tõstmist selle panustamisringi ajal. Erand: mängija, kes on suure pimepanuse positsioonil saab checkida esimese panustamisvooru jooksul (st enne floppi), juhul kui keegi ei ole panust tõstnud.

Call’ida ehk tasuda panus

Mängija tasub teise mängija poolt tehtud panuse või panuse tõste ning jätkab mängukäes. See on võimalik ainult siis, kui panustamisvoorus on juba toimunud panustamine või panuste tõstmine. Erand: Esimese panustamisvooru (ehk enne flop'i) ajal on võimalik ka call’ida ilma, et keegi oleks tahtlikult panust suurendanud, sest mängija tasub suure pimepanusena tehtud panuse.

Panustada / tõsta panus

Need on kaks sama tegevust - panuse tegemine / suurendamine. Terminit “panus” (tarkvaras “bet”) kasutatakse juhul kui samal panustamise ringil polnud varem panustatud. Kui varasem panus on olemas, on tegemist panuse tõstmisega.

Mängija saab valida oma soovitud panuse/tõste, kuid seda järgmiste piirangutega:

  • Kui on olemas varasem panus/tõste, siis uus panus peab olema vähemalt sama võrra suurem. Näiteks, peale panust 5 ja tõstet 15 peale, peab järgmine panuse suurus olema vähemalt 25, kuna suurim tõste on olnud 10.
  • Panus/tõste peab olema vähemalt suure pimepanuse suuruses
  • Erandina saab käsitleda olukorda, kus mängija panus oleks suurem kui tema mängunuppude hulk.

All In ehk kõik mängus

Juhul kui mängija valduses mängulaual olevast rahast ei piisa täielikult olemasoleva panuse tasumiseks või reeglitepärase tõste tegemiseks, siis on mängijal mõned erilised võimalused tegutsemiseks.

Mängija, kes on all in’is, ei osale enam panustamisringides, vaid näeb käe lõpuni ja võitja tuvastamisel võib võita selle rahasumma ehk panga (tarkvaras “pot”), mis loodi tema panustega võrdsetest panustest. Panga raha jaguneb põhipangaks (mille võivad võita kõik mängijad, kellel on veel kaarte) ja muutuva hulga kõrvalpankadeks (mis koosneb panustest, mille ainult mõned mängijad tasusid). Näiteks kui mängijad A ja B panustavad ja tasuvad käe ajal 1000 ning mängija C’l on kokku vaid 100, siis põhipott on 300, mille võib võita A, B või C, ja kõrvalpott on 1800, mille saab võita ainult A või B.

  • Kui mängija ees on panus või tõste, mis on suurem kui mängija allesolevad mängumärgid ehk ing.keeles stack, siis saab mängija tasuda kogu oma raha ning see loetakse all in’ks tagantjärele.
  • Kui mängija poolt kogu järelejäänud raha panustamine on piisav reeglipäraseks tõsteks (on rohkem kui minimaalne tõstmine) ja mängija saab korrektselt panustada/tõsta, siis saavad nad panustada/tõsta kõik sisse ehk all in-i. Panust/tõstmist käsitletakse tavapäraselt ning loetakse all-in’ks tagantjärele.
  • Kui mängijal on rohkem raha, kui on vaja panuse tasumiseks, kuid vähem kui reeglitepärane miinimumpanus/tõstmine, saab ta siiski panustada/kõik mängu panna. Selline tõstmine ei ava panustamist uuesti, see tähendab, et kui panustamisvoor jätkub kuna mängijad pole seda panust tasunud, siis on neil võimalus ainult tasuda panus või loobuda, mitte aga uuesti tõsta. Näiteks mängija A passib, mängija B teeb sobiva panuse, mängija C tasub selle, mängija D teeb aga all-in panuse, mis on väiksem minimaalsest tõste suurusest. Nüüd on mängijal A kõik tavapärased võimalused (kuna ka tema ees seisab B-st saadud “reeglitepärane” panus), kuid kui ta loobub või tasub(callib), siis on mängijatel B ja C ainult võimalus D panuse tasuda või loobuda.

Erijuhtum

Kui järjestikku on mitu alamõõdulist all in’i ja vahel pole ühtegi panuste tasumist ning need moodustavad korrektse tõste, avab viimane alamõõduline tõstmine uuesti tõstmise võimaluse. Näiteks mängija A panustab 10, mängija B tasub selle, mängija C tõstab kõik sisse 18-le. See tõstmine (8) on alla 10, seega ei avata panustamist uuesti. Nüüd tõstab mängija D kõik sisse, kokku 25-ni. Ühtegi vahepealset tasumist ei olnud ja kokku (8 + 7) on rohkem kui 10 miinimumi, seega D tõste avab uuesti panustamise võimalused ning A ja B võivad uuesti tõsta oma käigukorra ajal.


Kaartide avamine

Peale viimast panustamisvooru (ehk river’it), näitavad mängijad, kellel on veel kaardid (mängijad, kes on kas all-in või on tasunud kõik panused ja tõsted), oma taskukaarte ning parim kaartide kombinatsioon võidab. Peapank ja iga kõrvalpank jagatakse eraldi, iga neist antakse mängijale, kes võidab nende mängijate vahel, kes on õigustatud poti võitmiseks ja on endiselt käes.
On võimalik, et mitmel mängijal on sama 5-kaardi kombinatsioon. Kui see on samas ka parim käsi, siis jagatakse pank võrdselt nende käte vahel. Paaritu arv sent antakse kellostutiliikumise suunas alustades mängijast peale diileri nupu asukohta.

Parim viie kaardi kombinatsioon valitakse seitsme kaardi seast (kahe taskukaardi ja viie ühiskaardi), kusjuures taskukaartide hulgast võib valida ükskõik mis arvu kaarte (0,1 või 2 kaarti).

Pokkerikäte rubriik kirjeldab pokkerikäte tugevuste järjestust.


Lauast eemal olek (Sit out)

Kui mängija soovib võtta pausi, saab ta ennast määrata lauast eemal olevaks (ehk inglise keeles sit out mode). Selles staatuses olevana jääb mängija lauda, kuid talle ei jagata kaarte ning ta ei maksa pimepanuseid. Mängija on lauast eemal olemise staatuses kuni ta ise otsustab lauda ja tegevusse naasta.

Juhul kui mängija on lauast eemal kauem kui 10 minutit, eemaldatakse ta lauast ja suunatakse tagasi lobbysse.


Probleemide korral

Kui mängijal kaob ühendus mängu serveriga ning käigukord jõuab temani, siis server ootab kõigepealt kuni tavaline mängijale võimaldatud otsustamise aeg on läbi ning siis veel 20 sekundit aega mängijale taas-ühenduse leidmiseks. Kui mängija ei ole ühendunud selle aja jooksul, otsustatakse automaatselt tema eest. Automaatne otsus on passimine (check) kui see on võimalik, muul juhul loobumine (fold). Samuti määratakse mängija lauast eemal olevaks.

Vähetõenäolisel juhul, mil serveri rike ei võimalda mängukäe lõpetamist, siis tühistatakse käsi ning kõik panused tagastatakse mängijale. Iga otsustamata ja lahendamata panus lõpetamata mängus muutub kehtetuks peale 90 päeva möödumist ja vahendid suunatakse heategevuseks.