Tühistamise põhimõtted

Kahetusväärses olukorras, kui mitmelauaturniir või Sit & Go turniir tuleb tühistada probleemide tõttu Unibeti pokkeri tarkvaras, kasutatakse sõltuvalt turniiri staatusest järgnevaid põhimõtteid:

52. Turniir tühistatakse enne algust:

 • Mängijatele tagastatakse sisseostutasu (sh teenustasu) täielikult. Juhul kui mängija registeerus piletiga, tagastatakse pilet.

53. Turniir on alanud, aga mängijad ei ole veel jõudnud auhinnalistele kohtade väljamängimiseni:

 • Allesjäänud mängijatele tagastatakse nende teenustasu, sh re-buy ja add-on tasud)
 • Mängijate kogutud auhinnafond jagatakse kaheks võrdseks osaks. Esimene osa jagatakse kõigi alles jäänud mängijate vahel võrdselt. Teine osa auhinnafondist jagatakse kõigi mängijate vahel proportsionaalselt vastavalt nende mängumärkide arvule.
 • Erand: Kui turniir on freeroll, kuhu on lisatud korraldaja pool lisaauhindu, siis ka see jagatakse vastavalt eeltoodule, isegi kui mängijad ei panustanud selle auhinnafondi loomisel.

54. Turniir on alanud ning mängijad mängivad juba rahakohtade peale ehk igal järgmisel välja langejal oleks tagatud auhinnaline koht. :

 • Allesjäänud mängijatele tagastatakse nende teenustasu, sh re-buy ja add-on tasud
 • Kui mängijad ei ole veel finaallauas, siis saab iga mängija väiksema võimalik auhinna ning ülejäänud auhinnafond jagatakse mängijate vahel proportsionaalselt vastavalt mängumärkidele.
 • Kui mängijad on jõudnud finaallauda, siis jagatakse auhinnafond vastavalt ICM mudelile (Independent Chip Model) kui nad on rahas.
 • Kui turniiril on mitte-rahalised auhinnad (näiteks piletid, tasuta keerutused või istekoht teisele turniirile), siis arvestatakse auhindade väärtus rahaks ning jagatakse vastavalt.

Kahetsusväärsel juhul, mil HexaPro turniir tühistatakse probleemide korral Unibeti pokkeri tarkvaras, siis kasutatakse järgnevaid reegleid:

55. HexaPro turniiri tühistamise põhimõtted:

 • Kõik teenustasud tagastatakse allesjäänud mängijatele.
 • Kõik allesjäänud mängijad saavad 10% auhinnafondist
 • Ülejäänud auhinnafondi osa jagatakse lähtuvalt ICM mudeli jaotusest. (Independent Chip Model)

Kui tühistatud turniir on pearahaturniir, siis mängijale antakse tema enda pearaha väärtus.

Unibetil on õigus muuta väljamakseid tühistamise korral või muuta tühistamise põhimõtteid.

Vaidluste korral on Unibeti juhtkonna otsus lõplik.