Turniiri reeglid

See osa juhendist kirjeldab turniiride reegleid ja turniiride tüüpe.

Turniiride reeglid on siin eraldi välja toodu täiendamaks Teenuse tingimusi, mitte asendamaks neid. Juhul kui turniiri reeglite ja teenuse tingimuste vahel esineb lahknevusi, siis tuleb lähtuda teenuse tingimustest.


Üldine

25. Unibet lähtub otsuste tegemisel alati mängu parimast huvist ja aususest kui tähtsamaist prioriteedist. Ebatavalised tingimused ja olukorrad võivad tingida vajaduse otsustada lähtuvalt aususe huvidest ning seda üle tehniliste reeglite.

26. Kõik turniirid algavad turniide ajakavas toodud ajal koheselt. Unibet jätab endale õiguse ette teatamata turniir edasi lükata või tühistada.

27. Oluline teave iga turniiri kohta, sealhulgas pimepanuste struktuur, tasemete pikkus, info tagasiostu võimaluse ja pausi kohta, kuvatakse konkreetse turniiri eeskojas. Unibet jätab endale õiguse muuta turniiri parameetreid igal ajal ilma ette teatamata.

28. Istekoht lauas määratakse mängijale juhuslikult. Istekoha vahetamine ei ole võimalik. Kui mängija registreerib turniirile aga ei ole turniiri alguse ajal sisse logitud - istub ta samuti automaatselt laua taga. Selle mängija mängumärkidest tasutakse vastavalt pimepanused ja anted, kuni ühtegi märgumärki pole alles jäänud või kuni mängija logib sisse, et mängida.

29. Mängu alustamiseks määratakse diilerinupp istekohale, mis täideti mängijaga viimasena.

30. Lubatud tõstete arv ei ole piiratud.

31. Auhinnalise koha saavutanud mängijat tasustatakse auhinnaga, mis on välja toodud vastava turniiri eeskojas, välja arvatud juhul kui turniir on tühistatud (vaata ka Unibeti Turniiride tühistamise põhimõtteid). Auhindade struktuur sõltub mitmetest teguritest, sealhulgas turniiri osalejate arvust ja mängijate arvust lauas. Auhindade väljamakse struktuur on muutuv kuni registreerimine turniirile sulgub.

32. Hiline registreerumine: hiline registreerumine on võimalik enamusel turniiridel. Hilise registreerumise pikkus varieerub, kuid on alati kuvatud turniiri info alal, mis on nähtaval turniiride ajakava täisnimekirjas. Hilise registreerumise aega arvestatakse turniiri levelites. Näiteks, kui eeskojas on näidatud, et hiline registeerumine on 4 levelit, siis hiline registreerumine suletakse kui neljas level lõpeb. Hiline registreerumine lõpeb varem juhul, kui piisavalt palju mängijaid on elimineeritud ja auhinnalised kohad algavad. Palun pööra tähelepanu, et mängijatel on õigus ühel turniiril osaleda ainult ühe korra, välja arvatud juhul kui tagasiost (re-entry) on lubatud, mis on vastavalt turniiride täisnimekirjas täpsustatud. Mängija, kes kasutab mitmeid kontosid ning siseneb turniirile mitmeid kordi, võib saada karistada, sealhulgas hoiatuse, diskvalifitseerimise turniirilt (koos osalise või täieliku võitudest ilma jäämisega) ja piirangud Unibetilt.

33. Registeerumisest loobumine ehk maha registeerumine: enamus turniire lubavad maha registeerimist kuni mõned minutid enne turniiri algust. Täpne aeg, millal maha registeerumine lõpeb, on toodud iga turniiri kohta turniiri infos, seejuures võib see erineda erinevatel turniiridel. Mängija saab turniiritasu tagastuse samal viisil, kuidas mängija registreerus turniirile, vastavalt kas raha või turniiripiletina. Mängija, kes võitis istekoha turniirile satelliitturniirilt, võib maha registeeruda vaid juhul, kui turniir seda lubab. Vastaval juhul, saab mängija istekoha asemel turniiripileti. Tuleb tähelepanu pöörata, et mõnel juhul lõpeb satelliitturniir hiljem, kui vastav sihtturniir algab, kuid hilise registeerumise ajal. Sellisel juhul paigutatakse kõik satellitturniirilt pileti võitnud mängijad otse turniirile, kui satelliitturniir on lõppenud.

34. Registeerumise ja maha registeerumise ajad võivad erinevate turniiride tüüpide lõikes erineda. Kõik turniirid ei luba maha registeerumist - see info on tavaliselt rõhutatud registeerumise juures. Pöörake tähelepanu nii turniiride täisnimekirjale kui turniiri info-dialoogile täpsete registeerimise tingimuste kohta. Unibetil on õigus ette teatamata muuta registeerumise ja maha registeerumise lubatud aegu.


Sisseostu summa ja sisseostutasu

Kehtivad järgmised reeglid:

35. Iga turniiri kohta on fikseeritud sisseostu summa ning sisseostutasu. Sisseostutasu on tavaliselt umbes 10% sisseostu summast. Mängijate poolt tasutud kumulatiivsest sisseostu summast osa võidakse liita ühiseks auhinnafondiks.

36. Alates hetkest kui turniirile maha registeerumine lõpeb või turniir on alanud, ei saa mängijad enam turniirilt maha registeeruda. Sisseostu summa ja sisseostutasu ei tagastata.

37. Osadele turniiridele on määratud miinimum registeerinute arv. Juhul kui registreerimiste arv turniiri alguseks ei täida miinimumnõuet, siis turniir tühistatakse. Kui turniir on tühistatud, tagastatakse registreerunud mängijatele sisseostu summa ja sisseostutasu.

38. Turniiri mängumärkidel ei ole muud väärtust kui punktidena arvepidamiseks turniiril. Turniiri mängumärkidel ei ole otseset rahalist väärtus (cash-out ei ole võimalik). Tähelepanu: Freeroll turniiridel ehk tasuta turniiridel ei ole sisseostu summat ega sisseostutasu. Kuid freeroll turniirile pääsemiseks võib olla seatud muid tingimusi.


Auhindade struktuur

39. Kogu informatsioon turniiri auhindade struktuuri kohta on leitav vastava turniiri eeskojast. Unibetil on õigus muuta turniiride ajakava, struktuuri ja/või väljamakseid või tühistada turniir ilma eelneva teavituseta.


Lauast eemal olek

40. Erinevalt rahamängudest, kui mängija eemaldub lauast turniiril, siis jagatakse talle kaardid igas käes ning pimepanused ja anted postitatakse tema mängumärkidest tavaliselt nagu oleks ta endiselt lauas. Lauast eemal olev mängija turniiril on justkui mängija, kes loobub koheselt kaartidest, kui on tema kord. Kui mängija ei naase turniirile, ei oma ta õigust sisseostu summale ega sisseostu tasule.


Elimineerimised

41. Enamus turniire lõpevad siis, kui üks mängija on kogunud endale kõik mängus olevad mängumärgid või kui kõik alles jäänud mängijad võidavad sama auhinna (näiteks, kui turniiri auhindadeks on viis täpselt samasugust auhinda viiele top mängijale, siis võib turniir lõppeda, kui viis mängijat on mängus alles). Kui kaks või rohkem mängijat elimineeritakse mängust samas käes, siis mängija, kellel oli käe alguses rohkem mängumärke, saavutab lõpptulemusena kõrgema koha kui mängija, kellel oli vähem mängumärke. Kui mitu mängijat alustas kätt täpselt sama koguse mängumärkidega, siis nende lõpukoht otsustatakse juhuslikult. “Hand for hand” mängu ajal, kui kaks või rohkem mängijat elimineeritakse samal ajal jagatud käe jooksul ehk nö sünkroniseeritud kätes, koheldakse neid samamoodi kui eeltoodud samas käes olnud mängijaid, kuigi nad asuvad nüüd erinevates laudades.


Laudade tasakaalustamine

Kehtivad järgnevad reeglid:

42. Laude tasakaalustamine toimub tulenevalt mängijate elimineerimistest turniirilt. Allesjäänud mängijaid liigutatakse ning lauad liidetakse, kuni ainult üks mängulaud jääb turniirile alles. Vastav teade kuvatakse mängijatel, et laud on liidetud. Pokkeri tarkvara valib juhuslikult ühe mängija lauast, kus on kõige rohkem mängijaid, see mängija paigutatakse lauda, kus on kõige vähem mängijaid. Mängija paigutatakse uues lauast võimalikult kaugele suurest pimepanusest, vastavalt kuidas on istekohad vabad.


Hand for Hand ehk "sünkroniseeritud käed"

43. Teatud turniiri faasides või olukordades (näiteks kui auhinnarahade erinevused on olulised järgmise mõne mängija elimineerimisega) ja kui on rohkem kui üks laud mängus, siis võidakse mängukäsi mängida “hand for hand” põhimõttel. See tähendab, kui ühes lauas lõpeb mängukäsi enne kui teis(t)es lauas/laudades, siis selle laua mängijad peavad ootama kõigi teiste laudade mängukäe lõppu, enne kui neile jagatakse järgmise käe kaardid. Ehk kõigi mängukäte algus erinevates laudades on sünkroniseeritud. Hand for hand mängu ajal koheldakse kõiki elimineerimisi “sünkroniseeritud” käte ajal justkui juhtusid nad samaaegselt, eesmärgiga selgitada välja õiglane lõpptulemus mängija jaoks. Lõppkoht turniiril tuleneb käe alguses olnud mängumärkide arvu võrdlemisest, mitte kes ajaliselt kaotas mängumärgid varem.


Turniiri võidud

44. Kõik võidud kantakse mängija kontole koheselt peale mängija elimineerimist turniirilt (või kui turniir on lõppenud, kui mängija on lõppvõitja).


Maja reeglid

45. Mängu korraldajal ehk majal on õigus järgnevaks:

  • Diskvalifitseerida mängija, kes ei järgi turniiri reegleid või kes käitub turniiri jooksul sobimatult;
  • Võtta kasutusele edasisi tegevusi nende mängijate suhtes kui vajalik, sealhulgas konfiskeerida rahalisi vahendid ja/või piirata ligipääsu mängule;
  • Muuta iga turniiri aega, garanteeritud auhinnafondi ja turniiri, ilma eelneva teavituseta;
  • Muuta reegleid ning teha lõplik otsus kõigi turniiridega seotud küsimustes, kui need esinevad;

Kõik otsused tehakse mängu korraldaja äranägemise järgi ja need on lõplikud.


Diileri nupu ehk buttoni reeglid

46. Unibet kasutab turniiride puhul nn button reeglit, mis tagab, et iga mängija tasuks suure pimepanuse täpselt ühe korra orbiidi ehk mänguringi kohta. Suur pimepanus ei hüppa kunagi mängijast üle ning kunagi ei tasu sama mängija kahte suurt pimepanust järgest ühes lauas. Kui mängija elimineeritakse lauast, siis võib sellest reeglist lähtuvalt olla tulemuseks olukord, kus käes ei tasu keegi väikest pimepanust või diilerinupp ei liigu mitmes mängukäes. Me tunneme, et suure pimepanuse tasumine võib olla kõige drastilisemalt tuntav mängijate turniirielule ning seega see süsteem tagab kõige suurema õigluse. Kui kaks mängijat on alles jäänud finaallauda, siis diileri nupul asuv mängija tasub väikese pimepanuse ning alustab esimesena otsustamisvooru.


Sünkroniseeritud pausid

47. Sünkroniseeritud pausidega turniiridel algab paus alati 55 minutit peale igat täistundi. Näiteks, kui turniir algab 07:25, siis algab selle turniiri paus 07:55, 08:55, 09:55 ja nii igal tunnil kuni turniir lõpuni. Seda tüüpi turniirid on eristatavad fraasi “The tournament goes on break at 55 minutes past the hour” järgi. Igal juhul, turniir ootab kuni kõik käed laudades on lõpetatud enne kui paus algab. See tähendab, et mõne laua jaoks kestab paus mõnevõrra kauem kui teistes laudades. Juhul kui turniiril on käimas alles esimene tase 55 minuti peale täistundi, siis turniiril paus siiski ei alga, hoolimata sellest kas turniiril muidu sünkroniseeritud pause kasutatakse või mitte.


Ühenduse katkestused ja eemalolek

48. Turniiril osalemisega aktsepteerib mängija interneti ühenduse katkemise riskidest tulenevaid probleeme ühendusega mängija arvuti ja serveri vahel, aeglust ning tardumist või muid probleeme mängija arvutis või internetis:

  • Unibet ei võta endale vastutust mängija ühenduse katkestuse eest, välja arvatud juhul kui tegemist on mängu korraldaja serveri probleemiga.
  • Kuigi iga mängija on ise vastutav oma internetiühenduse eest, teeb Unibet omalt poolt võimaliku, et kaitsta mängijat, kelle ühendus mänguga on katkenud päris raha turniiride lõpufaasis, lisades lisaaega taas-ühendumiseks.
  • Kui mängija ei otsusta ning tegutse mängus tegutsemiseks antud aja jooksul, hoolimata kas ta on ühendusega või katkenud ühendusega, siis tema käsi loetakse loobunuks kui tegevuseks oleks panuse tasumine või tõstmine, või antakse tegutsemise järjekord edasi (checkimine), kui selline võimalus teise mängija panuse puudumisel on olemas.
  • Kui mängija ei ole ühendatud, kui järgmine käsi algab, siis jagatakse mängijale kaardid ning pimepanused ja anted tasutakse. Mängija võib ka teadlikud määrata oma staatuseks lauast eemal oleku (sit out). Ka siis jagatakse mängijale igas käes kaardid ning tema mängumärkidest tasutakse vastavalt pimepanused ja anted. Kaks või rohkem mängijat ei või teha kokkuleppeid eemalduda lauast samaaegselt, hoolimata kas need mängijad on ühes või erinevates laudades.

Ebaeetiline mäng

49. Pokker on individuaalne mäng, mitte meeskonnamäng. Iga tegevus ja vestlus (nii kirjalik kui suuline), mille eesmärgiks on aidata teist mängijat, on ebaeetiline ja keelatud. Ebaeetiline mäng, sealhulgas näiteks mängides meelega vähem-agressiivselt teatud mängijate vastu (soft-play) ja meelega kaotades mängumärke vastasele (chip dumping), võib kaasa tuua karistuse, sealhulgas rahaliste vahendite arestimise süüdlase kontolt ja/või konto sulgemise. Unibet vaatleb rutiinselt mänge leidmaks reeglite rikkumisi ning tagamaks mängude ausameelsus/ausus. Sellest tulenevalt võib olla vajalik külmutada mängijale võidu maksmine kuni mängu ülevaatuse (analüüsi) lõpuni.


Serveri probleemid

50. Juhul kui esineb tõrkeid serverite töös, siis käimasolev käsi igas lauas taastatakse, keerates käsi algusesse tagasi. Iga mängija mängumärkide kogus muudetakse tagasi väärtusele, mis see oli käe alguses. Erakorralises olukorras, kui on vajadus turniir tühistada tõrke või muul põhjusel, kompenseeritakse mängijatele tühistamine vastavalt Unibeti Turniiri Tühistamise reeglitele.


Reeglitest arusaamine ja neist kinnipidamine

51. Turniiril osalemisega kinnitavad mängijad, et nad on kõiki reegleid lugenud, neist aru saanud ja nõustuvad neist kinni pidama. Unibet jätab endale õiguse muuta mis tahes reegleid ilma ette teavitamata.