Spelregels Cashgame

Algemeen

1. Unibet houdt altijd rekening met het belang en de eerlijkheid van het spel wanneer het een beslissing moet nemen. Ongewone omstandigheden kunnen er in bepaalde gevallen toe leiden dat eerlijkheid voorrang krijgt op de technische regels wanneer er een beslissing moet worden genomen.

2. Tafels worden willekeurig toegekend, maar er wordt voorkeur gegeven aan tafels waar de spelers al eerder aan speelden en tafels met het minste aantal spelers.

3. De dealerbutton wordt willekeurig toegekend bij de eerste cashgamehand van een nieuwe tafel.

4. De big blind wordt kloksgewijs gegeven aan de volgende speler. Indien de vorige big blind nog aan de tafel zit, dan wordt hij/zij small blind. De dealerbutton wordt gegeven aan de eerste speler die voor de small blind komt en ook in de vorige hand heeft gespeeld (meestal is het de small blind van de vorige hand).

5. Indien slechts twee spelers kaarten krijgen, dan moet de dealer de small blind plaatsen.

6. Er is geen limiet op het aantal toegestane raises.


Uitzitten

7. Algemeen uitzitten wordt geactiveerd wanneer u aan verschillende tafels tegelijkertijd speelt en u op een van hen in uitzitmodus gaat. Daarna gaat u ook op de andere tafels in uitzitmodus vanaf de volgende hand, uitgezonderd wat omschreven staat in punt 8.

8. Met de functie "Uitzitten bij volgende big blind" heeft u de mogelijkheid om automatisch uit te zitten wanneer u big blind wordt. Indien u aan meerdere tafel tegelijkertijd speelt, gaat u in uitzitmodus op elke tafel van zodra het uw beurt is om de big blind te plaatsen.

9. Wanneer u algemeen uitzitten heeft geactiveerd heeft u 500 seconden de tijd om terug te keren naar de tafels. Indien u binnen die tijd niet terugkeert, wordt u van de tafels verwijderd.


Tijdbank en Verbreking van Verbinding

10. U heeft dertig seconden de tijd om terug te keren naar een hand die aan de gang is in geval uw verbinding wordt verbroken. De tijdbank verschilt per speltype. Raadpleeg de tabel voor meer informatie. Let op, de tijdbalk is niet globaal. Elke tafel en elk toernooi heeft zijn eigen tijdbank, en de tijdbank wordt niet aangevuld na afloop van een hand. Het kan dus gebeuren dat spelers nul seconden over hebben in hun tijdbank.

Spel Eerste hand Aanvullen Maximum
Cashgames 15 seconden 5 seconden toegevoegd na elke 10e hand 30 seconden
HexaPro met vermenigvuldiger van minder dan 25x 10 seconden 5 seconden toegevoegd na elke 5e hand 20 seconden
HexaPro met vermenigvuldiger van 25x of meer 30 seconden 5 seconden toegevoegd na elke 5e hand 60 seconden
Toernooien Standaard 15 seconden. Kan gewijzigd worden voor een specifiek toernooi. 5 seconden toegevoegd na elke 10e hand Standaard 30 seconden. Kan gewijzigd worden voor een specifiek toernooi.
SNG 10 seconden 5 seconden toegevoegd na elke 10e hand 20 seconden

Onethisch Spel

11. Poker is een individueel spel en geen teamspel. Elke handeling of chat met als doel een andere speler te helpen is onethisch en verboden.

12. Onethisch spel, zoals soft-play (minder agressief spelen tegenover een partner) en chipdumping (opzettelijk chips verliezen aan een partner), kan leiden tot straffen, waaronder inbeslagneming van de tegoeden van de overtreder en/of terminatie van de account.

13. U accepteert dat we ons het recht behouden om naar eigen goeddunken informatie betreffende uw speelstijl, persoonlijke gegevens, stortingen en andere verwante informatie te verzamelen, te verwerken en in onze database op te slaan om fraude, collusie of soortgelijk onbehoorlijk gedrag te voorkomen.

14. Unibet inspecteert routineus speelstijlen om te zien of onze regels worden nageleefd en om de integriteit van onze spelen te verzekeren. Het kan mogelijk zijn om de winst van een speler te onthouden tot de speelstijl onderzocht is.

15. Het is niet toegestaan om automatische gameplay te gebruiken of artificiële intelligentie, met inbegrip van maar niet uitsluitend "robots". Interactie binnen in Unibet Poker dat niet het resultaat is van uw persoonlijke gebruik van de software waarvoor het werd ontworpen is ook verboden.

16. U aanvaardt dat wij ons het recht behouden om naar eigen goeddunken het gebruik van verboden programma's, met inbegrip van maar niet uitsluitend hand trackers, HUD's (heads up displays) en "screen-capture-technieken" te detecteren en te voorkomen. Dat kan inhouden dat we de softwareprogramma's onderzoeken die samen met de pokersoftware van Unibet actief zijn op het toestel van de speler.

17. U gaat ermee akkoord dat u niet zal proberen deze stappen te mijden, te onderbreken of te blokkeren. En dat met inbegrip van maar niet uitsluitend met het gebruik van software van derden die zulke stappen mijdt, onderbreekt, maskeert of blokkeert. Elke poging om de pokersoftware van Unibet aan banden te leggen, geeft Unibet het recht om hun diensten voor u onmiddellijk te staken of te blokkeren.


Frauduleus Gedrag

18. Indien een speler een poging doet tot, of zich heeft ingelaten met oneerlijk, onwettelijk of onbehoorlijk gedrag via onethisch spel of enige andere vorm van spelmanipulatie, automatische gameplay, chipdumping, samenzwering of frauduleuze betalingen, met inbegrip van maar niet uitsluitend het gebruik van een gestolen creditcard, frauduleuze terugboeking of witwasactiviteiten, dan zal Unibet naar eigen goeddunken handelen. Dat kan onder andere het volgende inhouden:

  1. Inbeslagneming van het tegoed van de speler.
  2. Schorsing of terminatie van de account vanwege een schending van de voorwaarden
  3. Bekendmaking van zulke informatie (met inbegrip van de identiteit van de speler) aan financiële instellingen, bevoegde overheden of de partners van Unibet om fraude tegen te gaan en de veiligheid van Unibet Poker te verzekeren.
  4. Het nemen van juridische stappen tegenover een speler.

19. Collusie is wanneer twee of meerdere spelers een oneerlijk voordeel proberen te verkrijgen door informatie over hun kaarten of andere informatie aan de pokertafel met elkaar te delen. Elke speler die samenspant of probeert samen te spannen met een andere speler terwijl hij/zij Unibet Poker gebruikt zal worden verboden Unibet Poker of andere diensten van Unibet te gebruiken en de account van de speler kan onmiddellijk worden ingetrokken of afgesloten.

20. We doen ons best om ontvangen klachten tegen spelers die ervan verdacht worden samen te spannen te onderzoeken.

21. We zijn onder geen beding aansprakelijk voor uw verlies of het verlies van een andere speler dat resulteert uit collusie of andere onwettelijke handelingen en we zijn onder geen beding verplicht om stappen te ondernemen wanneer collusie wordt verdacht.


Chipdumping

22. Is een situatie waarin een speler opzettelijk een hand verliest om doelbewust zijn/haar chips te overhandigen aan een andere speler. Een speler die aan chipdumping doet of probeert aan chipdumping te doen - met inbegrip van de ontvanger van de chips - kan geschorst worden tot een onderzoekt plaatsvindt of kan permanent verbannen worden uit de diensten van Unibet. In zulke gevallen is Unibet niet verplicht om de tegoeden van de spelers terug te betalen.


Serverproblemen

23. In geval van een servercrash, zullen de actieve handen aan elke tafel worden hersteld door de handen in te trekken. De chipstapel van elke speler wordt gereset naar het bedrag dat hij/zij had bij het begin van de hand


Regels Begrijpen en Naleven

24. Door deel te nemen aan een cashgame, erkennen de spelers dat ze de regels hebben gelezen en begrepen, en dat ze ermee akkoord gaan de regels na te leven. Unibet behoudt zich het recht om de regels te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving