Beleid Annulering Toernooien

In het geval dat een multi-table-toernooi of een Sit-&-Go wordt geannuleerd en:

52. Het toernooi nog niet begonnen is :

 • Krijgen alle spelers hun buy-ins en toegangsgeld terugbetaald, met inbegrip van meerder inschrijvingen.
 • Spelers worden terugbetaald op dezelfde manier waarop ze zich hebben ingeschreven - bv. ze krijgen hetzelfde ticket waarmee ze zich hebben ingeschreven.
 • Indien het geannuleerde toernooi het laatste toernooi was waar het ticket voor diende, dan krijgen de spelers cash of een equivalent ticket.

53. Het toernooi begonnen was maar nog geen prijzen werden uitgedeeld :

 • De overgebleven spelers krijgen hun inschrijfgeld terug, inclusief re-buy en add-ons.
 • De door spelers geleverde pot wordt opgesplitst in twee gelijke delen. Het eerste deel wordt gelijk verdeeld onder alle overgebleven spelers. Het tweede deel wordt verdeeld onder alle spelers in verhouding tot hun aantal chips.
 • Uitzondering: Als het toernooi een freeroll is, wordt de toegevoegde prijzenpot verdeeld, zelfs als het niet een door spelers geleverde pot betreft.

54. Het toernooi is begonnen en er zijn spelers 'in the money' (hebben de prijzen bereikt) :

 • De overgebleven spelers krijgen hun inschrijfgeld terug, inclusief re-buy en add-ons.
 • Als de spelers niet aan de finaletafel zitten, krijgt elke speler de laagste overgebleven prijs en wordt de rest van de pot verdeeld naar rato van het aantal chips.
 • Als de spelers aan de finaletafel zitten, wordt de prijzenpot verdeeld volgens de ICM-verdeling (Independent Chip Model), als ze de prijzen bereikt hebben.
 • Als het toernooi niet-monetaire waarden uitbetaalt (zoals tickets, gratis rondes of plaatsen), wordt de prijzenpot omgezet in regulier tegoed en dienovereenkomstig verdeeld.

In het ongelukkige geval dat een HexaPro-toernooi wordt afgelast vanwege een probleem in de Unibet-pokersoftware, worden deze regels van kracht:

55. Annuleringsbeleid HexaPro-toernooien :

 • Het inschrijfgeld wordt geretourneerd voor alle overgebleven spelers.
 • Alle overgebleven spelers ontvangen 10% van de prijzenpot.
 • De resterende prijzenpot wordt verdeeld volgens de ICM-verdeling (Independent Chip Model).

Als een geannuleerd toernooi een bountytoernooi is, ontvangt de speler zijn eigen bountywaarde.

Wij behouden ons het recht voor om annuleringsuitkeringen aan te passen of om dit beleid te wijzigen.

In geval van een geschil zal de beslissing van het management van Unibet doorslaggevend zijn.