Spelregels Toernooien

Deze sectie omschrijft enkel de spelregels van toernooien en soorten toernooien. Gelieve de volledige sectie over de toernooilobby te raadplegen voor een gedetailleerde omschrijving over hoe u toegang kunt krijgen tot de toernooien in de software.

De spelregels die hier worden opgegeven zijn bedoeld om de algemene voorwaarden aan te vullen en niet om ze te vervangen. Indien er een tegenstrijdigheid is tussen de toernooispelregels en de algemene voorwaarden, dan gelden de algemene voorwaarden.


Algemeen

25. Unibet houdt altijd rekening met het belang van het spel en de eerlijkheid ervan wanneer het een beslissing moet nemen. Ongewone omstandigheden kunnen er in bepaalde gevallen toe leiden dat eerlijkheid voorrang krijgt op de technische regels wanneer er een beslissing moet worden genomen.

26. Alle toernooien beginnen stipt op het tijdstip dat wordt gegeven in de Toernooilobby. Unibet behoudt zich het recht om een toernooi uit te stellen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving

27. Belangrijke informatie over elk toernooi, waaronder de blindstructuur, lengte van de rondes, re-buy en pauzes, kan worden gevonden in de Specifieke Toernooilobby. Unibet behoudt zich het recht om op elk moment de parameters van toernooien aan te passen zonder kennisgeving.

28. Zitplaatsen worden willekeurig toegekend. Wijziging van zitplaatsen is niet toegestaan. Indien een speler zich inschrijft voor een toernooi en niet aangemeld is wanneer het toernooi start, dan neemt hij/zij automatisch plaats aan een tafel. De blinds van die speler worden dan automatisch betaald tot er geen chips meer over zijn of tot wanneer de speler zich aanmeldt om te spelen.

29. De dealerbutton wordt op de laatst ingenomen zitplaats geplaatst om het spel te starten.

30. Er is geen limiet op het aantal toegestane raises.

31. De prijzen worden toegekend zoals aangegeven in de Specifieke Toernooilobby, tenzij het toernooi wordt geannuleerd (zie Beleid Annulering Toernooi Unibet). Welke prijsstructuur wordt gebruikt, hangt af van een aantal verschillende factoren, waaronder het aantal deelnemers en het aantal spelers per tafel. De prijsstructuur wordt bepaald wanneer inschrijving gesloten is.

32. Late registratie: Late registratie is beschikbaar voor de meeste toernooien. De lengte van de periode waarin men zich laat kan inschrijven verschilt, maar het wordt altijd weergegeven in het informatievenster van het toernooi in de Toernooilobby. De tijd om zich laat te registreren wordt opgegeven in toernooilevels. Als er in de lobby bijvoorbeeld staat geschreven dat de late registratie 4 levels is, dan sluit de late registratie wanneer het 4de level van het toernooi beëindigd is. Late registratie sluit vroegtijdig wanneer er genoeg speler uitgeschakeld zijn om uitbetalingen te beginnen. Gelieve er rekening mee te houden dat spelers slechts een keer mogen deelnemen aan een toernooi, tenzij het toegestaan is om opnieuw deel te nemen, wat wordt weergegeven in de Toernooilobby. Het is verboden voor een speler om meerdere accounts te gebruiken in een toernooi. Het kan leiden tot bepaalde straffen, waaronder een waarschuwing, diskwalificatie voor het toernooi (met volledig of gedeeltelijk verlies van winst), en verbanning uit Unibet.

33. Uitschrijving: Bij de meeste toernooien mag een speler zich uitschrijven tot een aantal minuten voor het evenement begint. Het exacte tijdstip waarop het uitschrijven sluit wordt weergegeven in het informatievenster van het toernooi en kan verschillen van toernooi tot toernooi. De spelers worden terugbetaald voor het toernooi op dezelfde manier waarop ze zich hebben ingeschreven voor het toernooi: geld or een toernooiticket. Spelers die hun zitplaats hebben gewonnen via een satelliettoernooi mogen zich uitschrijven als het toernooi dat toelaat. Maar zij krijgen een toernooiticket voor hun zitplaats. Houd er rekening mee dat sommige satelliettoernooien eindigen na de start van het doeltoernooi, maar tijdens de verlengde registratie. In dat geval worden de winnaars mogelijkerwijs rechtstreeks in het doeltoernooi geplaatst op het einde van het satelliettoernooi.

34. Inschrijvings- en uitschrijvingstijden kunnen verschillen bij verschillende soorten toernooien. Niet alle toernooien laten het toe om zich uit te schrijven - deze informatie wordt meestal aangeduid bij het inschrijven. Bekijk de Toernooilobby en het informatievenster van het toernooi voor de exacte inschrijvingsgegevens voor elk toernooi. Unibet behoudt zich het recht om inschrijvings- en uitschrijvingstijden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving


Bedrag van Buy-in en Toegangsprijs

De volgende regels zijn van toepassing:

35. Er is een vaste buy-in en toegangsprijs voor elke toernooi. De toegangsprijs is meestal ongeveer 10% van het bedrag van de buy-in. Een percentage van de buy-ins van alle spelers in het toernooi kan gebruikt worden voor de prijzenpot.

36. Wanneer de uitschrijvingstijd voorbij is of het toernooi gestart is, kunnen de spelers zich niet uitschrijven. De buy-in en het toegangsgeld zijn niet terugbetaalbaar.

37. Sommige toernooien vereisen een minimumaantal inschrijvingen. Indien er zich niet genoeg spelers inschrijven voor het toernooi, wordt het toernooi geannuleerd. Als het toernooi is geannuleerd, krijgen de spelers hun buy-in en toegangsprijs terugbetaald.

38. Toernooichips hebben geen waarde en dienen enkel als fiches in het toernooi. Toernooichips hebben geen uitbetalingswaarde. Opmerking: Er is geen buy-in of toegangsprijs voor freeroll-toernooien. Maar er kunnen vereisten zijn om deel te kunnen nemen aan de freeroll.


Prijsstructuur

39. Volledige informatie over de prijsstructuur van een toernooi kan gevonden worden in de Specifieke Toernooilobby. Het management van Unibet behoudt zich het recht om het schema, de structuur en/of de uitbetaling van een toernooi te wijzigen en om een toernooi te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.


Uitzitten

40. In tegenstelling tot bij cashgames wordt een speler die uitzit in een toernooi elke hand kaarten gedeeld en de blinds en antes worden zoals gewoonlijk geplaatst. Een speler die aan het uitzitten is in een toernooi kan worden beschouwd als een speler die onmiddellijk foldt wanneer het zijn/haar beurt is. Indien een speler niet terugkeert naar een toernooi, verliest hij/zij de buy-in en het toegangsgeld.


Uitschakeling

41. De meeste toernooien eindigen wanneer een speler alle chips die in het spel zijn heeft verzameld, of wanneer alle overgebleven spelers dezelfde prijs ontvangen (wanneer het toernooi bijvoorbeeld vijf identieke prijzen uitdeelt aan de top vijf, dan eindigt het toernooi wanneer er vijf spelers overblijven). Indien er twee of meer spelers in dezelfde hand worden uitgeschakeld, dan eindigt de speler die aan het begin van de hand meer chips had, hoger dan een speler die minder chips had aan het begin van de hand. Indien er meerdere spelers de hand hebben gestart met een identiek aantal chips, dan worden ze willekeurig gerangschikt. Wanneer het toernooi "hand voor hand" loopt en twee of meerdere speler uitgeschakeld worden tijdens een enkele gesynchroniseerde hand, dan worden ze beschouwd als uitgeschakeld te zijn op hetzelfde moment, zelfs wanneer ze aan verschillende tafels speelden.


Balanceren van tafels

De volgende regels zijn van toepassing:

42. Wanneer er spelers worden uitgeschakeld in het toernooi, worden de tafels gebalanceerd. De overgebleven spelers worden verplaatst en tafels worden samengevoegd tot er een tafel overblijft in het toernooi. Spelers worden via een bericht op de hoogte gebracht wanneer de tafels worden samengevoegd. Het pokersysteem selecteert de spelers die moeten verplaatst worden van de tafels met de meeste spelers willekeurig. De speler wordt verhuisd naar een van de tafels met het minst aantal overgebleven spelers. De speler die werd verplaatst, wordt zo ver mogelijk van de big blind geplaatst op een beschikbare zitplaats.


Hand voor hand

43. Tijdens bepaalde fases van het toernooi (wanneer bijvoorbeeld het prijzengeld stijl de hoogte in gaat bij de uitschakeling van het volgende aantal spelers) en wanneer er meer dan een tafel overblijft, kan het toernooi "hand voor hand" worden gespeeld. Dat wil zeggen dat indien een tafel de hand beëindigd voor de andere tafel(s), die tafel wacht op de andere tafel(s) om de volgende hand te delen. Tijdens die fase worden alle uitschakelingen die tijdens een gesynchroniseerde hand gebeurden (zelfs aan verschillende tafels) als gelijktijdig beschouwd om de rangschikking te bepalen. De rangschikking wordt vervolgens bepaald volgens de grootte van de chipstapels voor de uitschakeling en niet volgens wie zijn/haar chips eerst verloor.


Toernooiwinsten

44. Alle winst wordt op de rekening van de speler gezet op het moment dat hij/zij wordt uitgeschakeld (of wanneer het toernooi eindigt, in het geval van de speler/spelers die wint/winnen.


Huisregels

45. Het huis behoudt zich het recht om het volgende te doen:

  • Het diskwalificeren van spelers die de regels van het toernooi niet volgen of zich onbehoorlijk gedragen.
  • Het nemen van verdere stappen tegen die spelers indien nodig, waaronder het in beslag leggen van tegoeden en verbanning uit de website.
  • Het wijzigen van de starttijd, gegarandeerde prijs van een toernooi of een toernooi zelf zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Het aanpassen van de regels en definitieve beslissingen nemen inzake problemen betreffende toernooien.

Alle beslissingen zijn naar goeddunken van de operator en zijn definitief.


Dealerbuttonregel

46. In toernooien maakt Unibet gebruik van een buttonregel die ervoor zorgt dat elke speler de big blind slechts een keer plaatst per omloop. De big blind zal nooit een speler overslaan of twee keer na elkaar door dezelfde speler worden geplaatst. Naarmate er spelers worden uitgeschakeld, kan die regel af en toe resulteren in een ontbrekende small blind of dat de button op dezelfde plaats blijft voor een aantal handen. We zijn ervan overtuigd dat de big blind het grootste effect heeft op de overlevingskansen van de spelers in het toernooi en op die manier verzekert het systeem maximale eerlijkheid. Wanneer twee spelers overblijven aan de finaletafel, plaatst de dealer de small blind en is hij/zij de eerste die handelt in de openingsronde.


Gesynchroniseerde Onderbrekingen

47. Toernooien met gesynchroniseerde onderbrekingen worden telkens om 55 minuten na het uur onderbroken. Een toernooi dat bijvoorbeeld om 07:25 begint, heeft de eerste onderbreking om 07:55, de tweede om 08:55, de derde om 09:55 enzovoort tot het toernooi eindigt. Zulke toernooien worden gekenmerkt door de zin "Het toernooi wordt onderbroken 55 minuten na het uur". Het toernooi wacht altijd tot alle handen aan alle tafels voltooid zijn vooraleer de onderbreking begint. Dat wil zeggen dat voor bepaalde tafels de onderbreking iets langer kan zijn. Indien een toernooi nog steeds in het eerste level zit om 55 minuten na het uur, wordt geen onderbreking gegeven, zelfs wanneer dat toch werd aangegeven.


Netwerkonderbrekingen en Uitzitten

48. Door deel te nemen aan een toernooi aanvaardt een speler dat het mogelijk is dat er netwerkonderbrekingen voorkomen door problemen met de verbinding tussen zijn/haar computer en de servers, vertraging of blokkering, of door andere problemen met de computer van de speler of het internet.

  • Unibet is niet aansprakelijk wanneer de verbinding van een speler verbroken wordt, uitgezonderd in het geval van een servercrash.
  • Elke speler is verantwoordelijk voor zijn/haar internetverbinding, maar Unibet doet toch een poging om de spelers van wie de verbinding verbroken wordt te beschermen tijdens de laatste fases van een toernooi om echt geld door extra tijd toe te kennen om de verbinding te herstellen.
  • Indien de verbinding van een speler tijdens een hand onderbroken wordt, of die nu verbonden is of niet, dan wordt zijn/haar hand gefold als hij/zij moet handelen, en indien hij/zij niet hoeft te handelen, dan wordt er gecheckt.
  • Indien een speler er niet in slaagt de verbinding te herstellen voor een hand start dan krijgt hij/zij toch kaarten en worden de blinds en/of antes geplaatst. Er is geen regel die de spelers verbiedt uit te zitten. De spelers die uitzitten blijven kaarten krijgen en blinds en antes plaatsen. Twee of meerdere spelers mogen niet afspreken om op hetzelfde moment uit te zitten aan dezelfde tafel of aan verschillende tafels.

Onethisch Spel

49. Poker is een individueel spel en geen teamspel. Elke handeling of chat met als doel een andere speler te helpen is onethisch en verboden. Onethisch spel, zoals soft-play (minder agressief spelen tegenover een partner) en chipdumping (opzettelijk chips verliezen aan een partner), kan leiden tot straffen, waaronder inbeslagneming van de tegoeden van de overtreder en/of terminatie van de account. Unibet inspecteert routineus speelstijlen om te zien of onze regels worden nageleefd en om de integriteit van onze spelen te verzekeren. Het kan mogelijk zijn dat de winst van een speler wordt onthouden tot de speelstijl onderzocht is.


Serverproblemen

50. In geval van een servercrash, zullen de actieve handen aan elke tafel worden hersteld door de handen in te trekken. De chipstapel van elke speler wordt gereset naar het bedrag dat hij/zij had bij het begin van de hand. In speciale gevallen, wanneer een toernooi moet worden geannuleerd omwille van een crash of een andere reden, zullen de spelers worden vergoed in overeenstemming met Unibets beleid inzake de annulering van toernooien.


Regels Begrijpen en Naleven

51. Door deel te nemen aan een toernooi, erkennen de spelers dat ze de regels hebben gelezen en begrepen, en dat ze ermee akkoord gaan de regels na te leven. Unibet behoudt zich het recht om de regels te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving