Cashgame-regler

Allmänt

1. Unibet kommer alltid att ha rättvisa och spelets bästa som högsta prioritet i beslutsprocessen. Ovanliga omständigheter kan ibland diktera att beslut till förmån för rättvisa prioriteras framför de tekniska reglerna.

2. Borden är slumpmässigt tilldelade, men favoriserar bord där spelarna har spelat tidigare och bord med minst antal spelare

3. Dealerknappen delas slumpmässigt ut i första cashgame-handen på ett nytt bord

4. Den störa mörken ges till nästa spelare medurs från sista spelaren att ha störa mörken. Om handen som hade den senaste stora mörken fortfarande sitter kvar vid bordet, får han/hon den lilla mörken. Dealerknappen ges till den första spelaren som sitter före den som spelade i senaste handen (vanligtvis den senaste handens lilla mörk).

5. Om bara två spelare får kort, är lilla mörken dealerknappen

6. Det finns ingen gräns för hur många höjningar som är tillåtna när du


Sitter ute

7. Sitta ute överallt aktiveras när du spelar flera cashgames samtidigt och väljer sitta ute-läget i en av dem. När du gör det hamnar du i sitta ute-läget även på andra bord med början från nästa hand, med undantag för vad som beskrivs i punkt 8.

8. Alternativet att sitta ute vid nästa stora mörk, låter dig automatiskt hamna i sitta ute-läge när du har den stora mörken. Om du spelar på flera bord kommer du att gå in i sitta ute-läget på var och en av dem när det är din tur att lägga stora mörken.

9. När du aktiverar sitta ute överallt, kommer du få 500 sekunder på dig att återvända till borden. Om du inte återvänder under den tiden kommer du att tas bort från dessa spel.


Tidsbank och frånkopplingar

10. Skulle du tappa anslutningen har du trettio sekunder på dig att komma tillbaka till att spela igen under en pågående hand. Din tidsbank är olika beroende på speltyp, var vänlig se tabellen nedan. Vänligen notera, tidsbanken är inte global utan varje bord och turnering har sin egen tidsbank och den är inte förnyad efter varje hand. Därför kan en spelare ha noll sekunder kvar i sin tidsbank.

Spel Första handen Fylls på Tak
Cashgames 15 sekunder 5 sekunder tillagt var 10:e hand 30 sekunder
HexaPro med multiplikator mindre än 25x 10 sekunder 5 sekunder tillagt var 5:e hand 20 sekunder
HexaPro med multiplikator 25x eller högre 30 sekunder 5 sekunder tillagt var 5:e hand 60 sekunder
Turneringar Standard 15 sekunder. Kan vara ändrat för en specifik turnering. 5 sekunder tillagt var 10:e hand Standard 30 sekunder. Kan vara ändrat för en specifik turnering.
SNG 10 sekunder 5 sekunder tillagt var 5:e hand 20 sekunder

Oetiskt spelande

11. Poker är ett individuellt spel (inte ett lagspel). Alla åtgärder eller chattar som är avsedda att hjälpa en annan spelare är oetiska och är förbjudna.

12. Oetiskt spel, som mjukspelande (mindre aggressivt mot en partner) och dumpning av marker (avsiktligt förlora marker till en partner) kan leda till påföljder, inklusive beslagtagning av pengar från den skyldiges konto och/eller uppsägning av kontot

13. Du godkänner och bekräftar att vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, samla in, bearbeta och registrera både i våra databaser och information gällande ditt spelmönster, personuppgifter, insättning av medel och annan relaterad information och förfrågningar som hjälper till att förhindra bedrägeri, maskopi eller olämpligt beteende

14. Unibet granskar rutinmässigt spelande för att hitta överträdelser av våra regler och för att säkerställa våra spels integritet. Det kan vara nödvändigt att hålla tillbaka spelarvinster tills spelgranskningen är slutförd.

15. Du får inte använda någon automatisk spelfunktion eller artificiell intelligens inklusive, men inte begränsat till, ”robotar” eller någon interaktion med Unibet poker som inte är ett direkt resultat av att spelaren personligen nyttjar mjukvaran i avsett syfte

16. Du godkänner och bekräftar att vi förbehåller oss rätten, båda efter eget gottfinnande, att upptäcka och förhindra användning av förbjudna program, inklusive men inte begränsat till handspårare, HUD:er (heads up-displayer) och skärmdumptekniker. Dessa steg kan inkludera, men är inte begränsade till, granskning av program som körs samtidigt med Unibets pokerprogramvara på spelarens enhet.

17. Du samtycker till att inte försöka kringgå, störa eller blockera sådana steg, inklusive, men inte begränsat till, användning av programvara från tredje part som kringgår, stör, maskerar eller blockerar sådana steg. Alla försök att begränsa Unibets pokerprogram i detta avseende berättigar Unibet att omedelbart avbryta eller blockera dig från Unibets tjänster.


Bedrägligt beteende

18. I fall där en spelare har försökt, eller har bedrivit bedräglig, oärlig, olaglig eller otillbörlig verksamhet med hjälp av oetiskt spelande eller annan spelmanipulation, automatiskt spelande, dumpning av marker, maskopi med andra spelare eller eventuell bedräglig betalning, inklusive, men inte begränsat till, användning av ett stulet kreditkort eller bedrägligt ångerköp eller penningtvätt – ska Unibet vidta åtgärder som de anser lämpliga, inklusive men inte begränsat till:

  1. Beslagta pengarna på spelarkontot
  2. Stänga av eller avsluta spelarens konto på grund av överträdelse av villkoren
  3. Att avslöja sådan information (inklusive spelarens identitet) till finansiella institut, relevanta myndigheter eller Unibets tredjepartspartners för att förhindra bedrägeri och garantera säkerheten för Unibet poker
  4. Vidta rättsliga åtgärder mot en spelare

19. Maskopi är en situation där två eller flera spelare försöker vinna en orättvis fördel genom att dela information om sina kort eller annan information vid pokerbordet. Alla spelare som är i maskopi eller försöker att vara i maskopi med en annan spelare när de använder Unibet poker, är förbjudna att använda Unibet poker eller andra relaterade Unibet-tjänster och spelarens konto kan tillfälligt stängas eller avslutas.

20. Vi kommer att göra vårt bästa för att utreda klagomål mottagna mot spelare som misstänks för att vara i maskopi

21. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för eventuella förluster som du eller någon annan spelare ådrar er till följd av maskopi eller annan olaglig verksamhet, och vi kommer inte heller att vara skyldiga att vidta andra åtgärder i händelse av misstänkt maskopi


Dumpning av marker

22. Definierad som en situation när en spelare medvetet förlorar en hand för att avsiktligt föra över sina marker till en annan spelare. Alla spelare som deltar eller försöker delta i dumpning av marker med en annan spelare – inklusive att vara mottagare av pengar, kan stängas av för utredning eller permanent förbjudas att använda någon av Unibets tjänster. Under sådana omständigheter är Unibet inte skyldig att återbetala några pengar till någon spelare.


Serverproblem

23. I händelse av en serverkrasch, kommer de pågående händerna vid varje bord att återställas genom att rulla tillbaka dessa händer. Alla spelares marker återställs till vad det var i början av handen.


Förstå och följa reglerna

24. Genom att spela en cashgame-hand tillkännager spelarna att de har läst, förstått och accepterat att följa alla regler. Unibet förbehåller sig rätten att ändra regler utan föregående meddelande.