HexaPro Banzai

HexaPro Banzai är en variant av HexaPro. Den följer samma regler men det finns lite skillnader.

  • Fyra inköpsnivåer tillgängliga: €1, €2, €5.
  • Startstacken i HexaPro Banzai-spel för alla multiplikatorer ligger på 300 marker.
  • Mörkernivån är 1 minut för alla multiplikatorer.
  • HexaPro Banzai spelas utan ante och utan blindnivå 25-50 men använder annars exakt samma blind struktur.