Pokerhänder

När man rankar olika kort är esset det högsta kortet. Ett ess kan även användas som ett för att fullborda stegar eller färgstegar, men i så fall räknas det som ett lågt kort. Till exempel är stege eller färgstege 2-3-4-5-6 högre än A-2-3-4-5. Den högsta möjliga stegen, eller färgstegen, är 10-J-Q-K-A.

Om en hand matchar flera olika definitioner, räknas den bästa av dem. 2-3-4-5-6 i hjärter är till exempel en färgstege, även om den samtidigt är färg, stege eller högsta kort.

Namn på handen Provhand Utslagsavgörande
Färgstege

Fem kort i följd i samma färg. Den högsta möjliga färgstegen (A-10) kallas på engelska royal flush.
Färgstege handen exempel Färgstegar jämförs efter högsta kortet (1).

Obs:
I en färgstege med 5, 4, 3, 2, A, räknas esset som ett, vilket gör en färgstege med 5 som högsta kort, den lägsta färgstegen man kan få.
Fyrtal

Fyra kort av samma valör plus ett annat kort
Fyrtal handen exempel Fyrtal jämförs efter valören på de fyra korten i fyrtalet (1). Om de är samma för flera spelare så blir det femte kortet (även kallad kicker) (2) avgörande.
Kåk

Tre kort i samma valör plus ett par i en annan valör
Kåk handen exempel Kåkar jämförs först efter valör på trissen (1) och om det är lika, valör på paret (2)
Färg

Fem kort i samma färg
Färg handen exempel Färg jämförs först efter högsta valör (1), och om det är samma gäller näst högsta valör (2) och så vidare (3,4,5)
Stege

Fem kort i följd
Stege handen exempel Stegar jämförs efter valören på högsta kortet (1).

Obs:
I en stege med 5, 4, 3, 2, A är esset ett lågt kort, vilket gör stegen med 5 som högsta kort, den minsta stegen.
Triss

Tre kort av samma valör plus två andra kort
Triss handen exempel Triss jämförs först efter valören på de tre matchande korten (1), sedan efter den högsta valören på de övriga korten (även kallad kicker) (2) och slutligen efter det lägre av de två övriga korten (3)
Tvåpar

Två par i olika valörer plus ett annat kort
Tvåpar handen exempel Tvåpar jämförs i första hand efter valören på det högsta paret (1), sen på det lägre paret (2) och slutligen på valören på kickern (3)
Par

Två matchande kort plus tre övriga kort
Par handen exempel Par jämförs först efter valören på de matchande korten (1), och sen efter kickers (2,3,4) med början från det högsta kortet och vidare tills det finns en skillnad
Högsta kort

Fem omatchade kort
Högsta kort handen exempel Högsta korten jämförs efter valören på det högsta kortet (1), och om det är samma, på det näst högsta (2) och så vidare (3,4,5)