Texas Hold’em

No Limit Texas Hold’em är förnärvarande den populäraste pokervarianten i världen. Varje spelare får två egna kort (så kallade ”hålkort”) som bara de kan se. Under spelets gång delas fem gemensamma kort ut i mitten av bordet. Alla spelare kan se dessa kort och använda dem för att skapa den bästa möjliga pokerhanden med fem kort genom att kombinera de gemensamma korten med sina hålkort.


Så här spelar man

Unibet Poker använder 6-handed cashgame-bord När tre spelare sätter sig vid bordet startar handen.

Alla spelare kan inte sätta sig direkt eftersom det kanske inte finns tillräckligt med spelare för att starta ett nytt bord. I sådana fall ställs dessa spelare i kö och förses med denna information. De får lämna kön när de vill, men i de flesta fall behöver de bara vänta i några sekunder.

En slumpmässigt utvald spelare får en ”dealerknapp”, som visar var spelomgången börjar och mörkar läggs. De två efterföljande spelarna medurs från dealerknappen lägger en ”liten mörk” och en ”stor mörk”, vilka är obligatoriska insatser med fast storlek. Undantag: Om bara två spelare sitter vid bordet (heads up), får dealern den lilla mörken och den stora mörken går till en annan spelare.

Spelarna får sedan två kort vardera.

En ny spelare kan välja att vänta tills de hamnar i den stora mörker-positionen för att få en hand eller kan de välja att lägga en extra stor mörk direkt för att få en hand. Handen inleds när det är minst tre spelare vid bordet som alla spelar. Undantag: Om den föregående handen hade tre eller fler spelare men den här handen har bara två, inleds handen ändå.

Sedan är det dag för första satsningsrundan, som inleds av spelaren direkt medurs efter den stora mörken.

Därefter delas tre gemensamma kort, den s.k. ”floppen”, ut och en satsningsrunda inleds (med start från den första spelaren medurs från knappen, precis som i alla efterföljande satsningsrundor).

Ytterligare ett gemensamt kort (det fjärde totalt), kallat ”turn”, delas ut och därefter följer en ny satsningsrunda.

Ett sista gemensamt kort (det femte totalt), kallat ”river”, delas ut och därefter följer en ny satsningsrunda och sedan visningen.


Satsningsrunda

Under en satsningsrunda får alla spelare som fortfarande har kort och inte har gått ”all-in” agera minst en gång, i medurs följd, med start från spelaren direkt efter den stora mörken i första (före floppen) satsningsrundan och från spelaren efter dealerknappen under följande rundor.

Satsningsrundan inleds med att alla spelare agerar en gång. Om någon spelare satsar eller höjer under rundan, fortsätter rundan medurs till alla spelare som fortfarande är med i handen har matchat alla satsningar som gjorts, eller har lagt sig. Den sista spelaren att agera blir den första aktiva (som inte har lagt sig, inte är all-in) spelaren före den som gjorde sista satsningen eller höjningen.

Under sin tur har spelaren följande alternativ:

Lägga sig (fold)

Ge upp handen. Spelaren deltar inte längre i handen, han eller hon har inga kort, kan inte vinna någon del av potten, och behöver inte ta några fler beslut.

Passa (checka)

Spelaren passar på sin tur utan att satsa. Endast möjligt om det inte gjorts några satsningar/höjningar i satsningsrundan. Undantag: Spelaren som lägger den stora mörken kan passa i den första satsningsrundan (dvs. innan floppen) om ingen har höjt.

Syna

Spelaren matchar satsningarna/höjningarna som har gjorts så långt, och fortsätter i handen. Endast möjligt om det har gjorts en satsning eller höjning i den satsningsrundan. Undantag: Det är möjligt att syna i första satsningsrundan (dvs. innan floppen) om ingen har höjt eftersom spelaren synar den stora mörken.

Satsa/höja

Dessa två är samma åtgärd – lägga/öka insatsen. Beteckningen ”satsa” används när det inte tidigare finns en satsning i samma runda, ”höja” används när det redan finns en satsning.

Spelaren kan välja vilket belopp han eller hon vill satsa/höja inom vissa begränsningar:

  • Om det redan finns en satsning/höjning måste den nya satsningen vara minst lika stor eller större. Till exempel, efter en satsning på 5 och en höjning till 15, måste nästa höjning vara minst 25, eftersom största höjningen har varit 10 mer.
  • Satsning/höjning måste vara minst lika stor som den störa mörken
  • Det finns ett undantag och det är när du går all-in, som förklaras utförligare i nästa avsnitt

All-In

Spelare har några specialalternativ när pengarna de har framför sig inte räcker för att syna helt eller höja.

En spelare som går ”all-in” deltar inte längre i satsningsrundorna, men får se handen i slutet av rundan, och kan under visningen vinna alla pengar han/hon lyckades matcha. Pengar i potten är indelade i en ”huvudpotten” (potten som alla spelare som fortfarande har kort kan vinna) och ett varierande antal all-in-sidopottar (bestående av satsningar som bara några av spelarna kunde matcha). Om spelare A och B satsar och synar 1 000 under en hand och spelare C går all-in med 100, finns det en huvudpott på 300 som A, B eller C kan vinna och en sidopott på 1 800 som bara A eller B kan vinna.

  • Om en spelare står inför en satsning eller höjning som är större än sin kvarstående stack, kan de syna med alla pengar de har kvar, och anses efter det vara all-in
  • Om satsningen av alla kvarvarande pengar en spelare har är en tillåten satsning (mer än minsta höjning), och spelaren kan satsa/höja, kan de välja att satsa/höja all-in. Satsningen/höjningen accepteras normalt och spelaren anses därefter vara all-in.
  • Om en spelare har mer pengar än vad som krävs för att syna, men mindre än lägsta tillåtna satsning/höjning, kan han/hon ändå satsa/höja all-in. Denna höjning öppnar inte för satsningar igen, vilket innebär att när satsningsrundan fortsätter bara på grund av att spelarna inte har matchat denna satsning, har de endast valet att syna eller att lägga sig, inte att höja igen. Till exempel, spelare A passar, spelare B gör en tillåten satsning, spelare C synar, spelare D går all-in med en för liten insats. Spelare A har nu alla vanliga alternativ (eftersom han också står inför den ”tillåtna” satsningen från B), men om han lägger sig eller synar, har spelare B och C endast alternativet att syn eller lägga sig på D:s satsning.

Ett specialfall

Om det finns flera all in med för små insatser, utan att någon synar däremellan, och de läggs ihop till en tillåten höjning, kan den sista underdimensionerade höjningen öppna för satsningar igen. Till exempel, spelare A satsar 10, spelare B synar, spelare C höjer all-in till 18. Höjningen (8) är under 10, så den öppnar inte upp för satsning igen. Nu höjer spelare D också och går all-in, till totalt 25. Ingen synade däremellan, och höjningar på totalt (8+7) är över minimum på 10, så D:s höjning öppnar upp för satsningar igen och A och B har möjligheten att höja när det är deras tur.


Visning

Efter den avslutande satsningsrundan (dvs. River), visar spelar som fortfarande har kort (spelare som har gått all-in eller har matchat alla satsningar och höjningar) sina hålkort och den bästa pokerhanden vinner. Huvudpotten och alla sidopottar delas ut separat, där var och en går till den bästa pokerhanden bland spelare som bidrog till den potten/sidopotten och fortfarande är kvar i handen. Det är möjligt för flera spelare att ha samma femkortspokerhand. Om det även är bästa handen delas potten jämnt mellan de bästa händerna. Ojämna cent ges ut medurs med början från spelaren först efter knappen.

Den bästa femkortspokerhanden väljs ut från sju kort totalt (två hålkort och fem gemensamma kort), och antal hålkort som kan användas är (0, 1 eller 2).

Avsnittet Pokerhänder beskriver rangordningen av pokerhänder.


Sitta ute

Om en spelare vill ta en paus, kan han/hon välja att sitta ute. I läget ”sitta ute” fortsätter spelaren att sitta vid bordet, men får inga kort och lägger inga mörkar. Spelaren kan vara kvar i sitta ute-läget till han/hon väljer att hoppa in i spelet igen.

Om spelaren är kvar i sitta ute-läget längre än 10 minuter, tas han/hon bort från bordet och skickas tillbaka till lobbyn.


Om problem uppstår

Om en spelare tappar anslutningen till spelservern när det är deras tur, väntar servern först tills den normala tiden för beslut är över och ger sedan spelare 20 extra sekunder på sig att återansluta. Om spelaren inte har återanslutit vid det laget, tas beslutet automatiskt för dem. Det automatiska beslutet är att passa om det är möjligt, annars lägga sig. Spelaren kommer också sitta ute när nästa hand börjar.

I det osannolika fallet att ett serverfel hindrar handen från att avslutas, kommer handen att avbrytas och alla insatser går tillbaka till spelarna. Alla oavslutade och ouppklarade satsningar i ofullständiga spel blir annullerade efter 90 dagar och går till välgörenhet.