Policy för avbruten turnering

I de fall en flerbords- eller Sit & Go-turnering avbryts på grund av problem med Unibet:s pokerprogramvara träder dessa regler i kraft, beroende på i vilket skede turneringen är:

52. Turneringen avbryts innan den har startat:

 • Alla spelare får sina inköp och avgifter återbetalda, inklusive om de har gått med flera gånger. Om en biljett användes för registrering krediteras den på nytt.

53. Turneringen har startat men spelarna har inte ”nått pengarna” (stadiet då priserna börjar betalas ut):

 • De kvarvarande spelarna får sina avgifter återbetalda, inklusive de från återköp och add-on
 • Prispotten som spelarna stått för delas upp i två lika stora delar. Den första potten fördelas lika mellan alla kvarvarande spelare. Den andra potten fördelas mellan alla spelare i proportion till deras markerantal.
 • Undantag: om turneringen är en freeroll delas den tillagda prispotten upp även om inte spelarna bidragit till den

54. Turneringen har startat och spelarna har ”nått pengarna” (stadiet då priserna börjar betalas ut):

 • De kvarvarande spelarna får sina avgifter återbetalda, inklusive de från återköp och add-on
 • Om spelarna inte har nått finalbordet får samtliga spelare det lägsta återstående priset medan resten av potten fördelas proportionerligt baserat på markerantalet
 • Om spelarna befinner sig på finalbordet omfördelas prispotten enligt (ICM-principen (Independent Chip Model)), förutsatt att spelarna har ”nått pengarna”
 • Om turneringen gav andra priser än monetära (t.ex. biljetter, freespins eller säten till liveturneringar), kommer prispotten att omvandlas till vanliga medel och fördelas därefter

I de fall en HexaPro-turnering avbryts på grund av problem med Unibet:s pokerprogramvara träder dessa regler i kraft:

55. Policy för avbruten HexaPro-turnering:

 • Avgiften återbetalas till alla kvarvarande spelare
 • Alla kvarvarande spelare får 10 % av prispotten
 • Den återstående delen av prispotten fördelas enligt (ICM-principen (Independent Chip Model))

Om det rör sig om en bounty-turnering får spelaren värdet av sin egen bounty.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utbetalningar vid avbrutna turneringar samt innehållet i denna policy.

Vid tvister kommer Unibets ledningsbeslut vara slutgiltigt.